ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคตสนามฟุตบอลเพื่อน้อง

อ่างทอง –  ซีพีเอฟ  อิ่มสุขปลูกอนาคตสนามฟุตบอลเพื่อน้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีแข็งแรง คู่เปิดสนามสนุกสนาน มาด๊าด ทองท้วม อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนำทีมเทศบาลลงเตะเปิดสนามกับทีม CPF

วันที่ 11 ก.พ.  ที่สนาม  ซีพีเอฟ  อิ่มสุขปลูกอนาคตสนามฟุตบอลเพื่อน้อง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ได้เป็นประธาน เปิดโครงการ “ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคตสนามฟุตบอลเพื่อน้อง”  โดยมี  นายพรเทพ  ยอดพรหม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) กล่าวว่ารายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงาน ซีพี จิตอาสา  หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนเข้าร่วมในพิธี

นายพรเทพ ยอดพรหม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน) หรือ CPF ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ได้กำหนดทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโภชนาการ และสุขภาพอนามัยในเด็กและเยาวชนเพราะตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้สังคมไทยก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้มีการดำเนินโครงการ CPF อิ่มสุขปลูกอนาคตขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยในเด็กและเยาวชน ในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยการส่งเสริมภาวะโภชนาการในนักเรียนและได้เล็งเห็นว่าเมื่อนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีแล้วก็ควรที่จะมีการออกกำลังกายที่ถูกต้องควบคู่กันไปด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์จึงได้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และจัดทำโครงการสนามฟุตบอลเพื่อน้องเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายที่ถูกต้อง และพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียนตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเป็นนักกีฬาแบบมืออาชีพได้

นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง  กล่าวว่า การปลูกอนาคตจะต้องประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ส่วนแรก คือ ภาคเอกชน หมายถึง บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน) ที่ได้มาส่งมอบในเรื่องของความสุขและมีแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ส่วนที่ 2 คือ ภาครัฐ ซึ่งหมายถึง โรงเรียนรวมทั้งคณะครูและนักเรียนที่ต้องดำเนินการที่จะให้เป็นไปในแนวทางที่กำหนด

และส่วนที่ 3 หมายถึงภาคประชาสังคม คือ ผู้ปกครองและชุมชนที่อยู่รอบข้างได้มาร่วมมือช่วยกัน โดยลำพังคุณครูและนักเรียนก็คงไม่สามารถผลักดันให้เกิดความสำเร็จได้ ทั้งสามสิ่งนี้มีความสำคัญที่จะทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคตเรียกได้ว่าสุขทั้งกาย สังคมและสติปัญญาซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการปลูกอนาคตเพื่อให้เด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน

ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลในคู่เป็ดสนามเป็นการพบกันระหว่าทีมฟุตบอลเทศบาลเมืองอ่างทอง นำทีมโดยนายมาด๊าด ทองท้วม อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ลงสนามพบกับทีมซีพีเอฟ เป็นการแข่งขันที่สร้างความสุขสนุกสนานท่ามกลางนักพากย์ที่เป็นปลัดเทศบาลโชว์ลีลาการพากย์อย่างเมามันและกองเชียร์ที่จัดเต็ม ในสนาม ซีพีเอฟ  อิ่มสุขปลูกอนาคตสนามฟุตบอลเพื่อน้อง ต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอ่างทอง กดอ่านที่นี่