เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ แก้ไขปัญหาถึงชุมชน

สระแก้ว – เปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาถึงชุมชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน หมู่ 10 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่พร้อมมอบพันธุ์ไม้และพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือของงานวิจัย พัฒนา และงานบริการวิชาการเกษตร ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นกลไกของชุมชนในการรณรงค์ฟื้นฟูเกษตรกรและแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปกิจกรรมให้บริการคลินิกเคลื่อนที่

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับการดำเนินการโครงการดังกล่าว ถือเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่าง นักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำ กฎหมาย พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ ลงมาให้บริการประชาชนในคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ถึงชุมชน

 

————————————–

ภาพโดย/สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น