ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน พิธีเปิดโครงการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพให้กับสื่อมวลชน

สุรัตน์ ริ้ง ถ่ายภาพ
สุรัตน์ ริ้ง ถ่ายภาพ

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรและบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพให้กับสื่อมวลชนในจังหวัดพัทลุงพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องณห้องประชุม ศิวา 2 โรงแรมศิวารอยัลอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพัทลุง กดอ่านที่นี่