จัดยิ่งใหญ่! เกษตรอีสานใต้ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พร้อมแล้ว!! ม.อุบลฯ จัดงานใหญ่แห่งปี..เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0” 9-18 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมพร้อมจัดงานใหญ่แห่งปี  เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11  ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0” สืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานจัดให้มีกิจกรรม นิทรรศการเกษตรมีชีวิต แปลงสาธิตทางการเกษตร การผลิตพืชและสัตว์ การเสวนาวิชาการ การแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์และจักรกลทางการเกษตร สินค้าชุมชน/สินค้า OTOP ประกวดแข่งขันทักษะทางการเกษตร ประกวดร้องเพลง วงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยมี หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐ บริษัท/ห้างร้านเอกชนชั้นนำทางการเกษตร มากกว่า 60 หน่วยงาน ร่วมจัดงานในครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า งานเกษตรอีสานใต้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชนในพื้นที่อุบลราชธานีและใกล้เคียง ร่วมจัดงาน ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0”  เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริและเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ให้เข้าถึง เข้าใจความพอมี พอกิน พอใช้ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้มีความทันสมัย และก้าวหน้ามั่นคง ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชนและประเทศชาติ ตลอดจนการขยายผลสู่กลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต

ในส่วนของกิจกรรม และรูปแบบการจัดงาน ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่งดงามด้านการนำเสนอสุดยอดนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้ นิทรรศการสัตว์เศรษฐกิจ ปลาสวยงาม ทุ่งดอกไม้หลากสี เชลฟี่ทุ่งทานตะวัน สวนศิลป์กินได้ อุโมงค์พืชผัก พลังแสงอาทิตย์ผลิตผักในโรงเรือน สตอเบอรี่อีสานใต้ ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การแสดงผลงานทางวิชาการ รูปแบบและโมเดลทางการเกษตรและการบริการให้คำปรึกษาจากส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร การเสวนาวิชาการหัวข้อต่างๆ  การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประกวดไก่พื้นเมือง  ประกวดจัดตู้ปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ  ประกวดพูดส่งเสริมการเกษตร  ประกวดจัดสวนถาด  ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0”  ประกวดปลากัด เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงาม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยงหลากชนิด สินค้าคุณภาพจากกลุ่มชุมชน พร้อมชมการแสดงบนเวที จัดให้มีการประกวดวงดนตรี ประกวดร้องเพลง ประกวดหมอลำกลอน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และนักร้องศิลปิน ชมฟรี!! ตลอด 10 วัน 10 คืนของการจัดงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 โดยพร้อมเพรียงกัน ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ลานกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045 353 500 หรือ ติดตามได้ที่ http://kasetday.agri.ubu.ac.th หรือ Facebook: งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี

ข่าวโดย : เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น