ทุ่งปอเทือง80ไร่ดอกบานเหลืองอร่ามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 

ทุ่งไร่ปอเทือง80ไร่หลังเกษตรกรหันมาปลูกปอเทืองเพื่อบำรุงดินรอฤดูการทำนาเมื่อถึงฤดูฝนออกดอกเหลืองอร่ามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

ภาพมุมสูงจะเห็นความสวยงามของทุ่งไร่ปอเทืองที่กำลังออกดองเหลืองอร่ามทั่วทุ่งนาบนเนื้อที่กว่า80ไร่ในพื้นที่หมู่ที่13ตำบลสาเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นของนางพิมพ์ฉวีพัฒนพงษ์ผู้ประกอบการท่าข้าวพิมพ์ฉวีที่นำเอาพื้นที่ว่างจากการหยุดการทำเกษตรนาข้าวหันมาปลูกต้นปอเทืองเป้นการพักหน้าดินและบำรุงดินโดยต้นปอเทืองที่กำลังออกดอกเหลืองอร่ามตัดกับสีเขียวใบโดยเฉพาะในช่วงที่ดอกปอเทืองที่ออกดอกเหลืองอร่ามถูกกระแสลมหนาวพัดผ่านเกิดการพลิ้วไสวตามแรงลมยิ่งทำให้เกิดความสวยงาม

โดยทางเจ้าของทุ่งปอเทืองยังได้สร้างสะพานไม้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมความสวยงามของทุ่งดอกปอเทืองเต็มพื้นที่80ไร่ที่กำลังออกดอกสร้างความสวยงามแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้าชมแวะเวียนถ่ายรูปจะเซลฟี่เก็บไว้เป็นที่ระลึกซึ่งดอกปอเทืองจะออกดอกบานถึงเดือนมีนาคมนี้

///////////////////

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่