จัดหางาน ร่วม ตม.คุมเข้มนายจ้างและลูกจ้างป้องกันการค้ามนุษย์

มุกดาหาร – จัดหางาน ร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร คุมเข้มนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ และลูกจ้างป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว เพื่อให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่กฎหมายการป้องกันและละเมิดสิทธิ์

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.62 ที่ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ อำเภอมือง จังหวัดมุกดาหาร นายณัฐพร เหลืองอร่าม จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒน์ รอง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จัดหางาน นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ และลูกจ้างแรงงานต่างด้าว จำนวนกว่า 150 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายณัฐพร เหลืองอร่าม จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การค้ามนุษย์นับว่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญสำหรับสังคมไทย และสังคมโลก เนื่องจากการค้ามนุษย์ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง และเป็นประเด็นที่สังคมโลกให้ความสำคัญ ซึ่งการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเดียวคงไม่เพียงพอในการแก้ปัญหา กรมการจัดหางานจึงมีมาตรการเชิงรุกในการป้องกัน และสร้างการรับรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน และลดปัญหาการค้ามนุษย์ในอนาคต

จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต่ออีกว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ และแรงงาต่างด้าวได้มีความรู้ความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมาย การป้องกันการละเมิดสิทธิ การบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ

ทั้งนี้โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น