“สรรเพชญ”ขวัญใจเยาวชน-คนสูงวัยลงพื้นที่ชูนโยบายหาเสียง

ว่าที่ผู้สมัครสส.พรรคประชาธิปัตย์เขต 1 จังหวัดสงขลา“สรรเพชญ บุญญามณี”เดินหน้าลงลุยพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่องชูนโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ยกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพเด็กๆ และเยาวชนคนรุ่นใหม่ มุ่งมั่นตั้งใจพร้อมรับฟังทุกปัญหา พบเรื่องปากท้องและรายได้ครัวเรือนไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ ปัญหาใหญ่ของพี่น้องเมืองสงขลา

แม้ว่าการเลือกตั้งในปีนี้ยังไม่กำหนดชัดเจน แต่ “สรรเพชญ บุญญามณี”ว่าที่ผู้สมัครสส.พรรคประชาธิปัตย์เขต 1 จังหวัดสงขลาและทีมงานยังเดินหน้าพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาทุกวันทุกพื้นที่ ตามชุมชนต่างๆ ทั้งในเขตเมืองสงขลาเช่น ชุมชนท่าสะอ้าน ชุมชนหลังวัดอุทัย ชุมชนสวนมะพร้าว ชุมชนไทรงาม ชุมชนบ่อนวัว ชุมชนชัยมงคล ย่านประมงใหม่ ชุมชนย่านถนนวุฒิภูมิ1 ถนนวุฒิภูมิ2 ถนนชัยเพชรมงคล ชุมชนสวนพระนิเทศน์ และสี่แยกปากเปียก และพื้นที่รอบนอกชุมชนเมืองสงขลา อย่าง เกาะแต้ว ควนหิน-พะวง เกาะยอ เขารูปช้าง บรรยากาศแต่ละพื้นที่หาเสียงได้รับแรงเชียร์และกำลังใจจากเด็กๆ เยาวชน และคนทำงาน ผู้สูงวัยอย่างอบอุ่นและคึกคักในทุกพื้นที่ และพร้อมเดินหน้าต่อ

“ผมมุ่งมั่นตั้งใจ และพร้อมรับฟังทุกปัญหาจากพี่น้องประชาชน จากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวันผมได้รับกำลังใจ และพร้อมเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสงขลาทุกคน กับปัญหาของแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่ได้รับรู้มีความแตกต่างกันออกไป แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่ใกล้เคียงกันคือ เรื่องรายได้ครัวเรือนไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ประกอบกับผลผลิตภาคการเกษตร ทั้งราคายาง ประมง ปัญหาการออม รวมถึงปัญหาอื่นๆทั้งยาเสพติด ขยะ ภาวะน้ำเสีย แต่ปัญหาเร่งด่วน เป็นความทุกข์ของพี่น้องประชาชนมากที่สุด คือ เรื่องปัญหาปากท้อง สินค้าการเกษตรราคาตกต่ำ ซึ่งทางพรรคตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าว พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อดูแลปากท้องประชาชน มุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ “เพิ่มรายได้” เป็นหลัก ได้แก่ 1. โครงการโฉนดสีฟ้า 2. กองทุนน้ำชุมชน 3. ประกันรายได้เกษตรกร 4. ประกันรายได้แรงงาน 5. เบี้ยผู้ยากไร้ และ 6. เบี้ยผู้สูงอายุ ปัจจุบันบ้านเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ และในเวลาไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นคิดเป็น 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ ทางพรรคตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนี้มาโดยตลอด และพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่นเบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาทต่อเดือนเท่ากันทุกช่วงวัย เพื่อดูแลผู้สูงอายุ และการปรับปรุงโครงการเกี่ยวกับการออมเพื่อการชราภาพของผู้สูงวัยเป็นสำคัญ”

สรรเพชญย้ำว่านอกจากนโยบายการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญแล้วการเตรียมความพร้อมเรื่องคน หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญเพื่อรองรับโลกยุคปัจจุบัน โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยการยกระดับการศึกษาตั้งแต่ฐานรากของการเรียนรู้มีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตฐานรากที่ดีเช่นนโยบายสวัสดิการอาหารเช้า-กลางวัน ฟรีมีคุณภาพ ระดับอนุบาล-ม.3 การปรับหลักสูตรเพื่ออนาคต เรียนฟรีถึง ปวส. จบแล้วมีงานทำ นโยบายเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน

“ผมมุ่งมั่นตั้งใจขันอาสาเข้ามาทำงานการเมืองในนามพรรคประชาธิปัตย์ และเชื่อมั่นในแนวทางของพรรคที่ว่า แก้จน สร้างคน สร้างชาติ ที่สำคัญพรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคที่อยู่คู่กับระบบการเมืองประชาธิปไตยมาอย่างยาวนาน ถือว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญละพรรคมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนโดยยึดหลักประชาธิปไตย ยึดหลักการและกฎหมาย ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น รวมไปถึงเคารพสิทธิของทุกคนภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่ผมเองยึดมั่น และยึดถือมาโดยตลอด ผมจึงขอเป็นส่วนหนี่งของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อสานงานต่อเจตนารมณ์ต่อไป การลงพื้นที่เป็นนอกจากเป็นการพูดถึงนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์แล้ว ยังเป็นการเยี่ยมเยียนพบปะและรับฟังปัญหาและแนวทางความต้องการของพี่น้องเมืองสงขลาด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด”คำกล่าวอย่างมุ่งมั่นตั้งใจของว่าที่ผู้สมัครสส.พรรคประชาธิปัตย์เขต 1 จังหวัดสงขลา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสงขลา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น