“ ศิษย์เก่า” จัดเลี้ยงอาหาร-มอบทุนการศึกษา นักเรียนโรงเรียน ตชด.

 

ศิษย์เก่าโรงเรียน ตชด.ระดมพลเดินสายเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ มุ่งหวังให้เยาวชนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นคนดีของสังคม เป็นเด็กดีของพ่อ-แม่ และ คุณครู ก้าวตามเส้นทางของคนดีสู่สังคม และประเทศชาติ

วันที่ 21 ม.ค.2562 พระมหาธนรัตน์ พรามจร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทรงธรรม เจ้าคณะตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว-ท่าวังหิน รุ่น 13 นำทีมรวมน้ำใจจากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เดินสายจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบขวัญเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักเรียนเยาวชนรุ่นหลัง ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นเยาวชนที่ดีของสังคม เป็นเด็กดีของพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง และ คุณครู ก้าวตามเส้นทางของคนดีสู่สังคม และประเทศชาติ

โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันเป็นราดหน้ายอดผัก ไอศครีม และน้ำดื่ม ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน หมู่ 4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว หมู่ 1 ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พร้อมกันนี้ทางคณะได้มอบอุปกรณ์การกีฬา ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล และมอบทุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว13,954 บาท และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน 13,954 บาท โรงเรียนบ้านแพรกตะคร้อ 7.954 บาท รวมทั้งสิ้น 35,862 บาท โดยมีคณะครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนำนักเรียนร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ ในถิ่นทุรกันดาร และอยู่ใกล้เคียงกับชายแดนไทย-เมียนมา อยู่ห่างจาก ความเจริญของตัวเมืองอำเภอหลายสิบกิโลเมตร ไม่มีระบบไฟฟ้า-ประปา และระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย พ่อ-แม่ ผู้ปกครองของนักเรียน มีอาชีพทำไร่ จับสัตว์น้ำ

ซึ่งคณะศิษย์เก่าเหล่านี้ก็เคยเป็นหนึ่งในจำนวนที่ได้เคยศึกษาเล่าเรียน จนจบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ แล้วประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งอาชีพ หน้าที่การงาน และชีวิตครอบครัว เป็นประชากรที่ดีของประเทศชาติ จึงได้มีการนัดรวมพล คณะศิษย์เก่าที่ได้เคยศึกษาเล่าเรียนและจบการศึกษาจากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มาร่วมกันจัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวัน และ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจน้องๆนักเรียนเยาวชนรุ่นหลัง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตนก้าวเดินตามเส้นทางคนดีสู่สังคม

ข่าว/ภาพ:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น