สืบสานปณิธานสมเด็จย่า ผู้ว่าพังงานำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชนฟรี

พังงา-สืบสานปณิธานสมเด็จย่า ผู้ว่าพังงานำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชนฟรี

ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบางม่า ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอเมืองพังงา นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพังงา ออกให้บริการตรวจรักษาโรคและให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารฟรี  โดยมี แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล จากโรงพยาบาลพังงา รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองพังงา  และอสม.ในพื้นที่เข้าร่วม ซึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่เข้ารับการบริการเป็นจำนวนมาก

นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา เปิดเผยว่า การออกให้บริการในวันนี้ มีผู้มารับบริการทั้งหมดจำนวน 278 ราย ประกอบด้วยบริการตรวจรักษาโรค 68 ราย รักษาทันตกรรม 18 ราย ตรวจบริการแพทย์แผนไทยจำนวน 32 ราย  ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย บริการเจาะเลือดตรวจมาลาเรียจำนวน 98 ราย รับบริการตัดผมฟรีจำนวน 24 คนและออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุจำนวน  3 ราย ส่งตัวรักษาต่อ 1 รายและมอบชุดยาสามัญประจำบ้าน 20 ชุด

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น