ผูก 16 องค์กรรัฐ หนุนสถาบันการศึกษาผลิตบุคคลากรเสริมการลงทุนพื้นที่อีอีซี

ลงนาม mou

ฉะเชิงเทรา – ผูก 16 องค์กรภาครัฐพัฒนาฐานการศึกษารับมือการลงทุนนวัตกรรมใหม่ ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี หลังกลุ่มอีเอจ่อขนเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานผลิตแบตเตอรี่ และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามูลค่าการลงทุนนับแสนล้านบาท ตั้งฐานการผลิตในพื้นที่บางปะกง ก่อนร่วมลงนามความร่วมมือเป็นเครือข่ายหนึ่งเดียวในวันนี้

วันที่ 15 ม.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนท.) นำโดย ดร.กาญจนา วานิชกร รักษาการรองเลขาธิการ สวนท.พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐรวม 16 องค์กรประกอบด้วย

ความร่วมมือ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนดัดดรุณี

สักขีพยาน 500 คน

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้า จ.ฉะเชิงเทรา บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน) บริษัทไมน์โมบิลิตี้ รีเสิร์ช จำกัด บริษัท อมิตาเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทดับเบิ้ลพีแลนด์ จำกัด ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่ และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

รองผู้ว่าร่วมเป็นสักขีพยาน

พร้อมจัดบรรยายพิเศษ เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง “ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าของประเทศ” โดย ดร.กาญจนา วานิชกร รองเลขาธิการ สวทน. ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวิวัฒน์ โฆษิตสกุล ที่ปรึกษาบริษัทดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

เตรียมก้าวสู่นวัตกรรมใหม่

ซึ่งในงานวันนี้ได้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มาเป็นประธานในการเปิดพิธีลงนามท่ามกลางแขกเหรื่อผู้มาร่วมงานกว่า 500 คน

ผนึก 16 องค์กร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา กดอ่านที่นี่