วันเด็ก เด็กด้อยโอกาสยังรอความหวังการช่วยเหลือ

เด็กพิการทางสายตาพอใจกับงานวันเด็กที่มีคนภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่โรงเรียนจัดขึ้น ในขณะโรงเรียนตาบอกเอกชนยังขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอน

เรียกร้องต้องการให้รัฐเปิดช่องบริจาคเพื่อการระดมทุนพัฒนาโรงเรียนเอกชนมากกว่าที่เป็นอยู่ ติดข้อจำกัดทางกฏหมาย

ดช.กนกพล นาทัน อายุ 12ปี ชาวอุตรดิตถ์เรียนอยู่ระดับชั้น ป.5 ที่โรงเรียนสันติจินตนา ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ เป็นผู้พิการทางสายตาตั้งแต่กำเนิด รู้สึกพอใจกับงานวันเด็กที่โรงเรียนจัดขึ้น มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้การสนับสนุน โดยเฉพาะวันนี้เด็กได้ตัดผมฟรีจากช่างตัดผมมีชื่อในตัวเมืองแพร่ มาให้บริการถึงโรงเรียน เด็กพากันมาเข้าคิวตัดผมและมีขนมพร้อมกับได้เล่นเกมส์ จากผู้สนใจทางภาคเอกชนเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมให้เด็กพิการทางสายตาได้มีความอบอุ่นในงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้

เด็กพิการทางสายตาที่โรงเรียนสันติจินตนาแห่งนี้มีนักเรียนพิการทางสายตาเข้ามาเรียนในหลักสูตรทั่วไปแล้วยังเรียนการฟื้นฟูร่างกายให้มีความพร้อมมีทักษะการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมสะสม มีจำนวนถึง52 คนเด็กๆเหล่านี้ไม่มีโอกาสไปเที่ยวงานวันเด็กเหมือนเด็กทั่วๆ ไปเนื่องจากความพิการทางสายตาของพวกเขานั่นเอง


นายณรงค์ศักดิ์ โชติบวรนันทกุล เจ้าของร้านตัดผม Biker Hair Design ตั้งอยู่กาดน้ำทอง ย่านธุรกิจของเมืองแพร่ กล่าวว่า ทุกปีจะปิดร้านระดมช่างในร้านและเพื่อนๆวิชาชีพออกตัดผมให้กับเด็กเนื่องในงานวันเด็ก ปีนี้เลือกที่จะมาช่วยตัดผมให้เด็กพิการทางสายตาและร่วมกิจกรรมวันเด็กเป็นการคืนทุนให้สังคม มีจิตอาสาช่วยเหลือกัน

นางสาวแก้วฟ้า เจนรุ่งโรจน์ ผอ.ธนาคารออมสินเขต แพร่ นำขนมและอาหารพร้อมทั้งบุคลากรของธนาคารมาร่วมกิจกรรมวันเด็กครั้งนี้เป็นการนำโอกาสที่มีอยู่มามอบให้กับเด็กเยาวชนที่ด้อยโอการเป็นการแบ่งปันกันในสังคม

นางอัญชนา ก่อมาลัยพันธ์ ผอ.โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ กล่าวว่า เด็กพิการจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการ แม้เด็กที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนเองยังคงขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ดี เด็กที่อยู่ในโรงเรียนต้องไปเรียนวิชาสามัญกับโรงเรียนปกติ แต่เด็กเหล่านั้นต้องมีระบบการช่วยเหลือรายบุคคล โรงเรียนใช้เงินงบประมาณจากมูลนิธิคนพิการ ซึ่งต้องผ่านการบริจาค การบริจาคให้กับโรงเรียนยังมีข้อจำกัดในการจูงใจให้คนมาบริจาค เช่น การลดหย่อนภาษีในการบริจาคให้กับโรงเรียนเอกชนมีการลดหย่อนภาษีน้อยกว่าการบริจาคให้กับโรงเรียนของรัฐ จะมีสัดส่วนของการลดหย่อนภาษีมากกว่า อยากให้รัฐบาลมองถึงความจำเป็นแก้กฏหมายเพื่อให้สถานศึกษาของผู้พิการได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดแพร่ กดอ่านที่นี่