จัดสืบสานประเพณีโบราณถวายช้างเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกกว่า3,258เชือกคึกคัก!

ชัยภูมิ – เริ่มแล้วพิธีเปิดงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลประจำปี 2562 อย่างเป็นทางการสุดยิ่งใหญ่อีกหนึ่งสุดยอดประเพณีโบราณมีให้ชมหนึ่งเดียวในโลก ในปีนี้ชาวชัยภูมิทั่วสารทิศกว่า 20,000 คน แห่ร่วมพิธีแห่บายศรีถวายบวงสรวงดวงวิญญาณและจัดสืบสานประเพณีโบราณถวายช้างสักการะต่ออนุสาวรีย์เจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิสุดคึกคักในวันแรกของการเปิดงานกว่าทุกปีรวมยอดถวายช้างต่อเจ้าเมืองสูงมากกว่า 3,258 เชือก !

( 12 ม.ค.62 ) ขณะที่จ.ชัยภูมิ นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำทุกภาคส่วนตัวแทนประชาชนทุกหมู่เหล่าชาวจ.ชัยภูมิ มากกว่า 20,000 คน มารวมตัวกันทำพิธีเปิดงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562 อย่างเป็นทางการ ณ บริเวณรอบลานวงเวียนอนุสารีย์เจ้าพ่อพญาแล หรือพระยาภักดีชุมพล เจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ จนมีประชาชนล้นเต็มไปทั่วบริเวณงานเต็มรอบบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 น.ของวันที่ 12 ม.ค.62 ปีนี้ ที่จะจัดให้เป็นวันเปิดงานอย่างเป็นทางการประจำทุกปี และจะจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12-20 ม.ค. ตลอด 9 วัน 9 คืนของทุกปี เพื่อให้ชาวชัยภูมิทั่วสารทิศได้ออกมาร่วมตัวกันที่หน้าบริเวณรอบวงเวียนหน้าอนุสารีย์เจ้าพ่อพญาแล ย่านกลางใจเมืองชัยภูมิ ได้มาร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าเมืองคนแรกให้รับทราบว่าชาวชัยภูมิ ทุกหมู่เหล่าจะออกมาแสดงความกตัญญุต่อแผ่นดินเกิดและถวายสักการะต่อเจ้าเมืองคนแรก ก่อนที่จะพากันนำบายศรีแห่รอบอนุสาวรีย์ฯไป 3 รอบก่อนพากันนำมาวางถวายสัการะ

จากนั้นจะได้พากันร่วมกันสืบสานประเพณีโบราณด้วยการถวายช้างคืนถิ่นให้กับเจ้าเมืองคนแรก ต่อหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ซึ่งเดิมเมื่อสมัยโบราณมาต่อเนื่อง จ.ชัยภูมิ เองก็เป็นฐานแหล่งหมู่บ้านช้างเพื่อช้างเพื่อการสู้รบอยู่ที่บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ในปัจจุบัน ที่จะช่วยส่งช้างฝึกไปช่วยสู้รบป้องกันประเทศไทยสยามประเทศมายาวนาน รวมทั้งองค์เจ้าพ่อพญาแล หรือพญาภักดีชุมพล เองก็เคยมีการส่งถวายช้างเผือกคู่บารีพระมหากษัตริย์ไทยที่คล้องได้ในพื้นที่ป่าภูเขียวจ.ชัยภูมิ ถวายในรัชกาลที่ 2 มาแล้วถึง 2 เชือก

จึงทำให้จ.ชัยภูมิ เป็นจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับช้างมายาวนานแต่โบราณ และเนื่องในวันเปิดงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล อย่างเป็นทางการทุกปีในวันที่ 12 ม.ค. ชาวจ.ชัยภูมิ ทุกหมู่เหล่านำโดยผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ เองจะต้องออกมาร่วมกันทำพิธีถวายช้างต่อเจ้าพ่อพญาแล ที่ถือเป็นประเพณีโบราณปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน

แต่ด้วยที่จำนวนช้างมีไม่เพียงพอต่อจำนวนประชาชนที่ต้องการมีความประสงค์อยากจะทำบุญถวายสักการะต่ออนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ทางจังหวัดจึงจัดให้มีการถวายเป็นตะขอควาญช้าง หรือคชกุศ ถวายต่อหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญา ซึ่งปีนี้สำหรับผู้ประสงค์ถวายช้างต่อเจ้าพ่อพญาแล เชือกละ 2,500 บาท ทางจังหวัดเองก็จะมีของที่ระลึกเป็นขอควาญช้าง หรือคชกุศ ใส่กรอบรูปขนาดเล็กที่ผ่านพิธีปลุกเสกจากเกจิดังทั่วทั้งจังหวัด และทั่วประเทศให้เป็นสิ่งตอบแทน ที่เป็นการร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนเจ้าพ่อพญา ที่แต่ละปีทางจังหวัดได้นำไปใช้ประโยชน์สาธารณะกุศล ช่วยเหลือเด็กครอบครัวที่ยากไร้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ตามมาอีกเป็นจำนวนมากทุกปี

โดยนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ กล่าวว่า ในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลปีนี้ ในการร่วมถวายช้างแด่เจ้าเมืองคนแรกในปีนี้ในวันแรก มีผู้ประสงค์ร่วมสืบสานประเพณีถวายช้างต่อเจ้าเมืองคนแรก ที่ไม่มีการบังคับว่าจะต้องถวายถึงเชือกละ 2,500 บาท แล้วแต่ศรัทธรา แต่ถ้าใครถวายครบ 2,500 บาท ก็จะได้ของที่ระลึกที่มีคุณค่าทางจิตใจคืนให้ตอบแทนก็คือคชกุศใส่กรอบ ที่ผ่านพิธีปลุกเสกมีคุณค่าทางจิตใจเก็บรักษาไว้ประจำบ้านก็จะเป็นมงคลยิ่ง ที่วันแรกในการถวายช้างปีนี้แล้วรวมกว่า 3,258 เชือก ซึ่งถือว่าสูงมากกว่าทุกปี ที่รวมเงินเข้ากองทุนเจ้าพ่อพญาแลวันแรกแล้ว รวมอีกกว่า 7,514,036 บาท

และจากนี้ไปตลอดช่วงวันที่ 12-20 ม.ค.62 ตลอดช่วง 9 วัน 9 คืน โดยเฉพาะกิจกรรมการสืบสานประเพณีโบราณการถวายช้างคืนถิ่นแด่เจ้าพ่อพญาแล หรือพระยาภักดีชุมพล เจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ มายาวนากว่า 200 ปี มาได้จนปัจจุบันแล้ว และภายในงานยังมีกิจกรรมนำสุดยอดรวมของดีสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิ มาจากทุกชุมชนหมู่บ้านทั้งหมดกว่า 1,617 หมู่บ้าน 124 ตำบล จาก 16 อำเภอ

และเปิดลานเวทีกลางการแสดงโชว์ประกวดสุดยอดของดีเมืองชัยภูมิ ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ไปต่อเนื่องตลอดทั้ง 9 วัน 9 คืน และมีดนตรีสมโภชน์ตลอดงานทุกคืน เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาภักดีชุมพล หรือ เจ้าพ่อพญาแล ผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิขึ้น และยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องรักษาเมืองชัยภูมิ ให้อยู่จนมาได้จนปัจจุบัน ซึ่งชาวชัยภูมิ ยังระลึกถึงและเชื่อว่าบารมีของท่านเจ้าพ่อพญาแลสามารถปกปักษ์รักษาและดลบันดาลให้ลูกหลานชาวชัยภูมิ รวมทั้งผู้คนที่มาเคารพสักการะให้ประสบผลสำเร็จตามความปรารถนามีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งมายาวนาน

รวมทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆอีกเป็นจำนวนมากในไปตลอดงาน เปิดให้ชมความสวยงามตระการตาของขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชาวชัยภูมิ อีกทั้ง ยังมีการออกร้านหรรษกาชาด นิทรรศการแสดงผลงาน และนวัตกรรมของส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ นำมาวางจำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิ สินค้ายอดฮิตใและชมการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร พร้อมการจำหน่ายสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจ.ชัยภูมิภายในงานจากนี้ไปให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาเดินท่องเที่ยวและหาเลือกซื้อได้ตามใจชอบไปตลอดงาน 9 วัน 9 คืนจากนี้ไป ในระหว่าง 12-20 ม.ค.62 ปีนี้ด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยภูมิ กดอ่านที่นี่