ม.มหาสารคาม คว้าชนะเลิศประกวดไอเดียทางธุรกิจและการต่อยอดงานวิจัย ณ ประเทศไต้หวัน

แชมป์-ไอเดีย-ธุรกิจ-มมส-มหาสารคาม

มหาสารคาม – ม.มหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดไอเดียทางธุรกิจและการต่อยอดงานวิจัยในงาน The NTUST’s 9th International Innovative Entrepreneurial Competition ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยอาจารย์นักวิจัย เข้าร่วมแข่งขันประกวดไอเดียทางธุรกิจและการต่อยอดงานวิจัยในงาน The NTUST’s 9th International Innovative Entrepreneurial Competition ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งจัดโดย National Taiwan University of Science and Technology (NTUST)ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

แชมป์-ไอเดีย-ธุรกิจ-มมส-มหาสารคาม แชมป์-ไอเดีย-ธุรกิจ-มมส-มหาสารคาม

โดยผลการแข่งขัน นางสาวชัชชญา วราธีรโชค และ นายนฤเบศร์ นารีจันทร์ นิสิตคณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัล The Special Overseas Award จากผลงานการนำเสนอไอเดียที่ช่วยนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถเลือกผลิตภัณฑ์และของฝากของประเทศไทยได้ง่ายขึ้น หมดปัญหาเรื่องเวลา/คุณภาพของสินค้า และช่วยแนะนำนักท่องเที่ยวในการเลือกของฝากตามความต้องการได้ นอกจากนี้แล้วยังมีบริการส่งของให้ลูกค้าถึงที่อีกด้วย

แชมป์-ไอเดีย-ธุรกิจ-มมส-มหาสารคาม แชมป์-ไอเดีย-ธุรกิจ-มมส-มหาสารคาม

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น