แห่ชม น้ำตกทีลอซู ยังเนืองแน่น

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตาก ยังเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 62 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตาก ว่า บรรยากาศในวันขึ้นปีใหม่ แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตากหลายแห่ง ยังเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะ การท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติ เช่น การล่องแพ ชมน้ำตกที่ลอซู ที่มีชื่อระดับโลกในอำเภออุ้มผาง ยังเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม ก็เต็มไปหมดจนถึงวันที่ 2 มกราคม 62 เช่นเดียวกับที่น้ำตกพาเจริญ อำเภอพบพระ จ.ตาก มีนักท่องเทียวชาวเมียนมา จากประเทศเมียนมา ไปเที่ยวเทศกาลปีใหม่ที่อำเภอแม่สอด โดยทำบัตรผ่านแดน และได้รับอนุญาตเข้าไปถึงน้ำตกพาเจริญ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้จำหน่ายสินค้า และมีรถโดยสาร บริการ ทำให้ช่วงปีใหม่นี้ อำเภอแม่สอด มีเงินสะพัดนับ 100 ล้านบาทขึ้นไป

 

พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป ผกก.ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในปีนี้ มีชาวเมียนมา เดินทางมาที่อำเภอแม่สอด เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว วันละ 4,000 คน จากปีที่แล้วประม่าณ 3,000 คน และสามารถเดินทางไปในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 อำเภอคือ อ.พบพระ อ.แม่สอด และ อ.แม่ระมาด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตาก กดอ่านที่นี่