ขอนแก่นเชิญชวนร่วม “countdown มงคล สวดมนต์ข้ามปี”

สวดมนต์เรืองแสง

พบปรากฏการณ์ใหม่ “สวดมนต์เรืองแสง” รณรงค์ประชาชนใส่ชุดขาว สวดมนต์ข้ามปี ลด ละ อบายมุข จุดเทียนบุญ หนุนชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรืองในปี 2562

ที่พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีจังหวัดขอนแก่น ต้อนรับปี 2562 ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ลด ละ เลิกอบายมุข  ตอน สวดมนต์เรืองแสง

ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกของประเทศที่ได้ริเริ่มจัดงาน countdown มงคล สวดมนต์ข้ามปีมาตั้งแต่ปี 2555 ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 7 กิจกรรมสำคัญคือการรณรงค์เชิญชวนให้คนรุ่นใหม่สวมใส่ชุดขาวพาครอบครัวเข้าวัด มาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ตั้งแต่เวลา 19:00-24.00 น. ต่อด้วยกิจกรรมร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนและนับถอยหลัง 5 4 3 2 1 ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่  ด้วยการปล่อยลูกโป่งสวรรค์ขึ้นฟ้าพร้อมกัน  ซึ่งลูกโป่งสวรรค์ของทุกคนจะเขียนลงบนใบโพธิ์ด้วยข้อความคำอธิษฐานขอพรปีใหม่  และข้อความระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา  ตลอดจนคำสัญญาลด ละ เลิกอบายมุข ทำความดีถวายในหลวง ซึ่งเป็นที่มาของคำว่าเคาต์ดาวน์มงคล  เป็นเอกลักษณ์ของการจัดงานที่ขอนแก่น

ซึ่งผลการติดตามประเมินผลการจัดงานที่ผ่านมา พบว่า เยาวชนใส่ชุดขาวพาครอบครัวมาร่วมสวดมนต์เพิ่มมากขึ้นทุกปี  ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งสำคัญของจังหวัดขอนแก่น  นอกจากนี้ยังพบว่า เยาวชนอายุ 15-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีประวัติว่าเคยดื่มสุราฉลองนับถอยหลังวันขึ้นปีใหม่ที่มาร่วมงานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปีใหม่ได้ร้อยละ 83.6 และ อีกร้อยละ 95.7 บอกว่า จะลดการดื่มเหล้าในช่วงปีใหม่ตลอดไป

สำหรับปีใหม่ 2562 นี้  จังหวัดขอนแก่นได้ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมสวดมนต์เรืองแสงรณรงค์ให้ประชาชนใส่ชุดขาวสวดมนต์ข้ามปี ลด ละ เลิกอบายมุข จุดเทียนบุญ หนุนชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรืองในปี 2562 เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานสามารถบริจาคเงินซื้อเทียนไฟฟ้าชุดละ 29 บาท  เพื่อจุดไฟให้สว่างขณะสวดมนต์ข้ามปี  และร่วมกิจกรรมถือเทียนชัยนับถอยหลัง countdown มงคล  ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่พร้อมกัน  จะทำให้เกิดภาพแสงสว่างเรืองรองเต็มพื้นที่บริเวณวัด  สร้างบรรยากาศที่งดงามเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีของจังหวัดอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น