ระนองจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติรำลึกเหตุการณ์สึนามิ

ระนองจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติรำลึกเหตุการณ์สึนามิ
ระนอง-ระนองจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงวันที่เกิดภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศได้แก่ เหตุการณ์ “สึนามิ” เมื่อปี 2547 หรือเมื่อ 14 ปีที่ผ่านมา พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
วันนี้(26ธ.ค.61) ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการ จังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีนายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ ประชาชนเข้าร่วม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด ได้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และกล่าวให้โอวาท ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนด ให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศได้แก่ เหตุการณ์ “สึนามิ” เมื่อปี 2547 หรือเมื่อ 14 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลจึงกำหนดให้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติ ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ รู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยและเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ และปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ด้วย
นายวีระวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า จังหวัดระนองได้งดจัดกิจกรรมพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2547 ซึ่งครบรอบ 14 ปี แต่ได้หันไปให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านในการเตรียมพร้อมรับมือกับพิบัติภัย รู้วิธี ขั้นตอน การสังเกตุ และข้อปฏิบัติต่างๆ เมื่อก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังจากเกิดภัย โดยจะมีกิจกรรมวันอุบัติภัยแทน เช่นเดียวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความพร้อมและรู้ถึงขั้นตอนวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้ทางจังหวัดได้ทำการทดสอบระบบหอเตือนภัยทั้ง 13 จุดในแนวชายฝั่งทะเลอันดามันแนวชายฝั่ง จ.ระนอง ซึ่งพบว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ พร้อมกับตรวจสอบอาคารอพยพหลบภัยที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับการอพยพของผู้คนได้หากเกิดภัยพิบัติขึ้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่