จังหวัดพังงาจัดงานวันคนพิการสากล เชิดชูเกียรติคนพิการดีเด่น และมอบโล่ผู้สนับสนุนคนพิการ

ที่อาคารศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพังงา  เพื่อเชิดชูเกียรติคนพิการดีเด่น พร้อมมอบโล่รางวัลแก่บุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น โดยมี นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยผู้พิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายกิตติ ทวีทรัพย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ ให้การยอมรับในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้    เป็นการบูรณาการของ 3 หน่วยงานหลักคือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พังงา อบจ.พังงา และสำนักงานเหล่ากาชาด จ.พังงา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคนพิการดีเด่น มอบโล่รางวัลแก่บุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น มอบรถเข็นนั่ง ของขวัญและรางวัลแก่เด็กพิการและคนพิการ การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้โอกาสแห่งอนาคตคนพิการ โดยคุณภาณุมาส สุขอัมพร อดีตดารานักแสดง และอาจารย์สโรธร ม่วงเกลี้ยง ที่ปรึกษาองค์กรคนพิการทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมบันเทิงจากศิลปินไม้เท้าขาว S2S(เอสทูเอส) และศิลปินชาวใต้ คุณสมศักดิ์ เหมรัฐ กีต้าร์มือเดียวจากรายการ Thailand got talent และการแสดงของผู้มีความสามารถในพื้นที่จังหวัดพังงา เช่น โชว์การเป่าขลุ่ยโดยน้องฟิล์ม เด็กหญิงจุฑารัตย์ เมืองรมย์ จากรายการ Supper 10 การบรรเลงดนตรี โดยวง Satreepgangnga wind symphonic band การแสดงของคนพิการจากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพังงา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา เป็นต้น รวมทั้งการออกบู๊ธกิจกรรมและให้บริการ ภายใต้การบูรณาการงานด้านคนพิการ โดยองค์คนพิการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น