ร้องตรวจโครงสร้างโรงแรมหรูกาฬสินธุ์ปล่อยน้ำเสีย

นายกเทศมนตรีตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างของโรงแรมหรูที่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะหนองบึงไฮ โดยเฉพาะระบบการระบายน้ำและระบบการบำบัดน้ำเสีย ระบุทางโรงแรมและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ปิดท่อระบายน้ำเสียเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงร้องเรียนเท่านั้น ไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาว

จากกรณีชาวบ้านใน ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังประสบปัญหาโรงแรมหรูแห่งหนึ่งปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประจำตำบลหนองบึงไฮ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายหมู่บ้าน เนื่องจากนำน้ำไปใช้ทำการอุปโภคบริโภค รวมทั้งลงหาจับปลา เก็บพืชผักกินไม่ได้ เพราะกลิ่นเหม็น และน้ำสกปรก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้ชาวบ้านเกิดโรคผิวหนัง ซึ่งที่ผ่านมาเคยร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานานกว่า 3 ปีแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข กระทั่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 เข้าเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจหาการปนเปื้อนและเชื้อโรค รวมทั้งค่าความสกปรกที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชน ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีมีน้ำเสียเน่าเหม็น ไหลออกมาจากโรงแรมดังกล่าวและบ้านเรือนของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ลงสู่หนองบึงไฮ ในเขตเทศบาลตำบลหลุบ โดยไม่ผ่านการบำบัด โดยมีนายสุนทร บุญไสว นายกเทศมนตรีตำบลหลุบ นายไชยา เครือหงษ์ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ นายกิตติคม ติดเมิง ปลัดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายประยงค์ ภารสุวรรณ ตัวแทนชาวบ้าน พร้อมด้วยผู้แทนจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีตัวแทนของโรงแรมดังกล่าวเข้าร่วมแต่อย่างใด


นายสุนทร บุญไสว นายกเทศมนตรีตำบลหลุบ กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวตนได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งทางเทศบาลตำบลหลุบได้ทำหนังสือไปถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งศูนย์ดำรงธรรมฯ ทหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเจ้าของโรงแรมดังกล่าว เพื่อเข้ามาประชุมหาทางแก้ไขน้ำเสียดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงคือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเจ้าของโรงแรม เคยรับปากว่าจะดำเนินการแก้ไข แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ยังคงมีการปล่อยน้ำเสียที่มีกลิ่นเน่าเหม็นจากโรงแรมและบ้านเรือนในชุมชน ไหลผ่านท่อออกมาลงหนองบึงไฮเหมือนเดิม
นายสุนทร กล่าวอีกว่า เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ยังไม่แก้ไขปัญหา โดยวิธีการดึงน้ำเสียไหลกลับลงท่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หรือสูบน้ำเสียไปบำบัดที่อื่น ตามอย่างที่เคยรับปากไว้ หรือวิธีอื่นใดก็ตาม จึงทำให้เป็นปัญหาเรื้องรังมานาน ชาวบ้านได้รับผลกระทบ สิ่งแวดล้อมได้รับความเสียหาย กระทั่งต้องออกมาร้องเรียนอีกครั้ง โดยล่ารายชื่อขอความเป็นธรรม กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 และขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มาประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
“หลังจากชาวบ้านออกมาร้องเรียนล่าสุด พบว่าทางโรงแรมได้ทำการเทคอนกรีตปิดปากท่อระบายไว้ เพื่อไม่ให้น้ำเสียไหลออกมาจากโรงแรม และทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ปิดปากท่อระบายน้ำจากชุมชนที่ระบายลงสู่หนองบึงไฮเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งการกระดังกล่าว ตนมองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว ซึ่งชาวบ้านก็คงจะเฝ้าสังเกตต่อไป หากไม่มีน้ำเสียไหลออกมาอีกก็ดีไป แต่หากมีน้ำเสียไหลออกมาอีก ก็จะมีการร้องเรียนกันไม่จบไม่สิ้น ชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นฝ่ายที่ต้องรับกรรมต่อไป” นายสุนทรกล่าว
นายสุนทร กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียไหลออกมาจากฝั่งโรงแรมดังกล่าว สิ่งที่พวกเราและชาวบ้านผู้เดือดร้อนสงสัยคือ แบบแปลนแผนผัง หรือโครงสร้างอาคารของโรงแรมนั้น เป็นอย่างไร มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียหรือไม่ ส่วนที่รับผิดชอบในการอนุญาต ออกใบอนุญาตให้สร้างโรงแรมได้อย่างไร ใครเป็นผู้อนุญาต ซึ่งประเด็นนี้เคยถามไปที่เจ้าของโรงแรมและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้ออกมาชี้แจง แต่ถึงวันนี้ยังไม่ได้รับคำตอบ จึงอยากเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโครงสร้างของโรงแรมดังกล่าว โดยเฉพาะระบบการระบายน้ำและระบบการบำบัดน้ำเสียว่ามีหรือไม่ พร้อมทั้งออกมาให้ความชัดเจนกับชาวบ้านด้วย เพื่อการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหามลพิษมลภัย ชาวบ้านและสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องประสบกับความเดือดร้อนรำคาญอีกต่อไป


ทั้งนี้ข้อสรุปในที่ประชุมครั้งนี้ ที่ทราบว่าทางโรงแรมได้เทคอนกรีตปิดปากท่อระบายน้ำเสีย เพื่อป้องกันไม่ให้ไหลลงท่อระบายลงหนองบึงไฮ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาภายในโรงแรมนั้น ชาวบ้านได้รับความพอใจในระดับหนึ่ง ในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะยาว ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับปากที่จะหามาตรการแก้ไขในระยะยาวต่อไป ขณะที่ในส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำจากหนองบึงไฮไปตรวจหาการปนเปื้อนและเชื้อโรค รวมทั้งค่าความสกปรกที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชนนั้น ได้รับแจ้งจากจากเจ้าหน้าที่ฯ ว่า ภายใน 1 สัปดาห์รู้ผล อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจของชาวบ้าน ว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จึงอยากทราบคำตอบว่า การสร้างโรงแรม หรือสถานประกอบการมีบ่อบำบัดน้ำเสียหรือไม่ สร้างได้อย่างไร ใครเป็นผู้อนุญาต ซึ่งชาวบ้านจะเดินหน้าทวงถามต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น