สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทออกตรวจกระเช้าปีใหม่พร้อมแนะนำผู้จำหน่ายแสดงฉลากให้ถูกต้องและต้องปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่บริเวณห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส  อ.เมือง จ.ชัยนาท  นายแพทย์ปรารถนา  ประสงค์ดี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เพื่อเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้รับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี กล่าวว่า ใกล้ปีใหม่นี้ ขอแนะนำ ผู้บริโภคในการเลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าของขวัญด้วยตนเอง ดังนี้ เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร, วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่ หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบหรือโป่งพองหรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม ที่สำคัญควรสังเกตฉลาก ต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย., ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า, วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ และ/หรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ ซึ่งมีหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์วางจำหน่าย และควรสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุด้วยทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการบริษัท ห้างร้าน ให้จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หากในกระเช้ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ฝ่าฝืนมีโทษจาคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นการใส่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในกระเช้าของขวัญปีใหม่ รวมกับสินค้าอื่น จึงเข้าข่ายผิดกฎหมาย ผู้ประกอบการ ร้านค้า การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องขายให้ถูกเวลา ถูกสถานที่และห้ามขายให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลที่มีอาการมึนเมาควบคุมสติไม่ได้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น