ชาวมุสลิม จัดแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย ประจำปีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ มัสยิดลำสนุ่น

ปทุมธานี ชาวมุสลิม จัดแข่งขันเรือ 7 ฝีพาย ประจำปีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ มัสยิดลำสนุ่น

ที่บริเวณคลองสอง หน้ามัสยิดอาลีย์ยิสซากีรอยน์ลำสนุ่น ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันเรือพาย ประเพณี ประจำปี 2561โดยมีนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด


กิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการมัสยิดลำสนุ่น , กลุ่มท่าโขลงก้าวหน้า โรงเรียนลำสนุ่น ,วัดทวีการะอนันต์ ,ชุมชนชาวท่าโขลง ,องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม และรักษาประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนทั้งไทยพุทธ และไทยมุสลิม ทั้งต้องการสนับสนุนให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ครั้งนี้ยังมีการโชว์ขบวนเรือที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
สำหรับการแข่งขันเรือพาย เป็นเรือประเภท 7 ฝีพาย แบ่งเป็น ประเภทบุคคลทั่วไปชาย มี 12 ทีม ,ประเภทบุคคลทั่วไป หญิง 12 ทีม และ ประเภทเยาวชน 12 ทีม รวมทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน 44 ทีม ชิงถ้วยและเงินรางวัล จาก อดีตปลัดกระทรงมหาดไทย อารีย์ วงศ์อารยะ


ด้านนายสุเทพ วงศ์แจ้ง ประธานกลุ่มท่าโขลงก้าวหน้า กล่าวว่าการจัดการแข่งขันการแข่งเรือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีการแข่งเรือพายให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างเสริมการออกกำลังกายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและการสร้างความสามัคคีภายในชุมชนอย่างยั่งยืนปราศจากยาเสพติดอีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันเก่าแก่และส่งเสริมการท่องเที่ยวและในครั้งนี้เข้าสูปีที่ 3 ของการจัดแข่งขันเรือพายประเพณี ได้รับการตอบรับด้วยดี จากทุกฝ่าย เห็นได้จากจำนวนทีมที่เข้าแข่งขันเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่อยากให้ตระหนักก็คือ การตื่นตัวใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น