อบจ.กระบี่ รวมใจชาวกระบี่ สร้างบ้านปลา

อบจ.กระบี่ รวมใจชาวกระบี่ สร้างบ้านปลา” ตำบลเกาะกลาง ชุมชนเข้มแข็งท้องถิ่นหนุนเสริม คืนความสมบูรณ์ให้ท้องทะเล สร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อบจ.กระบี่  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเล ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ จึงได้ดำเนินกิจกรรม “รวมใจชาวกระบี่ สร้างบ้านปลา” ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่  กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม “รวมใจชาวกระบี่ สร้างบ้านปลา” เป็นการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ โดยการนำท่อระบายน้ำ คสล. ที่ใช้แล้ว ซึ่งได้รับบริจาคจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ นำมาจัดสร้างและวางเป็นบ้านปลา ณ บริเวณแนวชายฝั่งทะเล พื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งในครั้งนี้จัดวาง ณ พื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยได้รับการประสานจากสำนักงานประมงอำเภอเกาะลันตา ซึ่งได้สรุปรายละเอียดพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการสร้างบ้านปลาดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของปลาและสัตว์น้ำทะเลอื่นๆ ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหาร แหล่งสืบพันธุ์และสามารถเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำทะเล รวมไปถึงการพัฒนาเป็นแหล่งประมงสำหรับชาวประมงพื้นบ้านที่อุดมสมบูรณ์ สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านได้ในอนาคต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกระบี่ กดอ่านที่นี่