“ภูมิใจไทย”ลุยเปิดใจเด็กช่าง”เทคนิคสมุทรสาคร” กำหนดอนาคตการศึกษาสายอาชีพมั่นคง

“ภูมิใจไทย”ลุยเปิดใจเด็กช่าง”เทคนิคสมุทรสาคร” กำหนดอนาคตการศึกษาสายอาชีพมั่นคง

“บุญลือควงเศรษฐพงค์” พรรคภูมิใจไทย ลุยเปิดใจเด็กช่างเทคนิคสมุทรสาคร ในโครงการน้องชวนพี่คุย พร้อมนำทางร่วมกำหนดอนาคตการศึกษาสายอาชีพที่มั่นคง

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา “น้องชวนพี่คุย อนาคตประเทศไทย” โดยมี นายนพนัธ หงษา รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานฯและ มีว่าที่ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วยนายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ เขต 1 ,นางอมรทิพย์ ศรีกลัด เขต 2,นายบูรณะวิทย์ สิทธิศาสตร์ เขต 3 ร่วมเปิดโครงการท่ามกลางนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. กว่า 600 คน

กิจกรรมในโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา น้องชวนพี่คุย อนาคตประเทศไทย เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสายวิชาชีพ ได้รับฟังแนวคิดจากผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่ประสบผลสำเร็จกับการร่วมเดินหน้ากำหนดอนาคตประเทศไทย ในการเลือกตั้งปี 2562 ทั้งนี้วิทยาลัย        เทคนิคฯ ได้เชิญสองวิทยากรระดับประเทศ ประกอบด้วย นายบุญลือ ประเสริฐโสภา อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรอง หน.พรรคภูมิใจไทย และ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กรรมการยุทธศาสตร์และโฆษกพรรคภูมิใจไทย เข้ามาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์

บรรยากาศการเสวนาเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน เนื่องจากผู้ดำเนินรายการ เปิดโอกาสให้นักศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรกันอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการเรียนและการแลกเปลี่ยนปัญหาการศึกษาในมุมมองของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อการเมืองไทย โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาไทย

นายบุญลือ ประเสริฐโสภา อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การเสวนาเป็นการแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่คำถามที่ถูกส่งขึ้นมาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จะเป็นเรื่องเงินทุนกู้ยืมเรียน โดยเฉพาะกองทุนเงินให้กู้ยืม กยส.ซึ่งรัฐบาลชุดนี้กำลังจะฟ้องนักศึกษาที่ยืมเงิน กยส. และภาระงานภายหลังจากที่เรียนจบ

“ตนมองว่าในสายอาชีพสำหรับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เชื่อว่าหางานไม่ยากเพราะท่ี่นี่มีโรงงานอุตสาหกรรมกว่า  5 พันแห่ง เพราะเป็นสายอาชีพแต่ต้องมีผลการเรียนดีมีความรู้จริงจะไม่ตกงาน”นายบุญลือ กล่าวในที่สุด

ด้าน พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กรรมการยุทธศาสตร์และโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า กับปัญหาหนี้ กยส.อีกส่วนเป็นปัญหาของผู้ค้ำประกัน เพราะผู้กู้ กยส.มักจะปล่อยให้ภาระเกิดกับผู้ค้ำ ดังนั้นแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ กยส.อนาคตจำเป็นที่นักศึกษาต้องศึกษานโยบายรัฐบาล ซึ่งขณะนี้คาดว่าในปี 2562 จะมีการเลือกตั้ง นักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องดูนโยบายด้านการศึกษา

“ต่อกรณีข้อซักถามเรื่องของยาที่ผสมกัญชา หรือที่ถามว่าหากกัญชามีประโยชน์น่าจะมีการส่งเสริมในอนาคตจะเป็นไปได้หรือไม่ คงต้องขึ้นอยู่กับงานวิจัยที่คงยังต้องทำการศึกษา แต่คาดว่าหากผลงานวิจัยมีผลดีก็จะมีการส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกท่ามกลางการควบคุมตามกฎหมายต่อไป”พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวในที่สุด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดราชบุรี กดอ่านที่นี่

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรสาคร กดอ่านที่นี่