วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ปทุมธานี ๖๔ และเปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

ปทุมธานี วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ปทุมธานี ๖๔ และเปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล


เมื่อเวลา 09.50 น.วันที่5 ธ.ค.61 ที่โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญและพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ปทุมธานี ๔๖ และเปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล ตลอดจนประชาชนเข้าร่วม


งานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์ปทุมธานี ๖๔ โรงพยาบาลปทุมธานีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 408 เตียง บริการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา วันที่ 3 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโรงพยาบาลปทุมธานี ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความแออัดของสถานที่ภายในโรงพยาบาลปทุมธานี จึงทรงมีพระราชดำริให้ขยายอาคารและพื้นที่การให้บริการ ต่อมาโรงพยาบาลปทุมธานีได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2561-2564 เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น โดยชั้น 18 เป็นห้องรับรองพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.2564

โดยโรงพยาบาลจะเปิดบริการเพิ่มเป็น 667 เตียง เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของผู้รับบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการรักษาในสาขาด้านต่าง ๆ เช่น พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด ผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ( CCU ) ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) หน่วยเคมีบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง พัฒนาระบบบริการเป็นศูนย์อุบัติเหตุ เครือข่ายระบบส่งต่อทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน พัฒนาให้เป็นศูนย์ส่องกล้องและตรวจรักษาพิเศษ พัฒนาด้านเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan , MRI , ที่ทันสมัย ซึ่งภายในอาคารประกอบด้วย หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) , หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม , หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม , หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด , หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม , หอผู้ป่วยสูติ – นรีเวชกรรม , หอผู้ป่วยพิเศษ , ห้องคลอด , ห้องผ่าตัด 15 ห้อง , รังสีวินิจฉัย และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากนั้นมีพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วย ในโรงพยาบาลตามแนวพระราชดำริ โดยมีการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ของ 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้เด็กป่วยในโรงพยาบาลได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติได้ สอดคล้องกับปทุมธานีเป็นเมืองแห่งการศึกษา ซึ่งไม่เฉพาะแหล่งการศึกษา แต่การศึกษายังเข้าถึงเด็กป่วยในโรงพยาบาล และเด็กด้อยโอกาส เมื่อเด็กออกจากโรงพยาบาลแล้ว ก็ขอให้คุณครูได้ติดตามและประเมินผลการเรียนเป็นระยะด้วย

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา…รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่