โมเดลแก้จนกาฬสินธุ์ต้นแบบประเทศไทยเริ่มแล้ว

กาฬสินธุ์ – พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินหน้าโมเดลแก้จนกาฬสินธุ์เป็นต้นแบบประเทศไทย ย้ำทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเอกชนต้องร่วมมือหวังพลิกชีวิตประชาชนด้วยศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี อาทิเช่น นายกฤษฎา บุญราช รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมผู้ช่วยรัฐมนตรีเข้าประชุมหารือข้อราชการโดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำเสนอแผนงานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ท่ามกลางองค์กรภาคเอกชนที่เข้าร่วมในหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น

สำหรับโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เน็ตโมเดล เป็นนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มาประกาศเป็นวาระแก้จนให้เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา การนำเสนอข้อมูลจึงต้องครอบคลุมในทุกด้านด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดกสิกรรมทางการเกษตรจะพัฒนาให้มีคุณภาพและทำการผลักดันการตลาด ส่วนทางด้านอุตสาหกรรมจะดึงดูดให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุน ส่วนการท่องเที่ยวจะต้องเชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมสร้างจุดขายต้องมีความเชื่อมโยง การประชุมยังมีการแลกเปลี่ยนและข้อสั่งการ โดยในขณะนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ ส่วนภาคอุตสาหกรรมเน้นการพัฒนาด้าน “เอสเอ็มอี” ส่วนการท่องเที่ยวจะต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและทำการกระตุ้นเศรษฐกิจในการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

นายกฤษฎา กล่าวว่า การทำข้อมูล คนจน ต้องชัด แต่เมื่อเป็นโมเดลแก้จนขอสั่งการให้ ดูแล 1.ในเรื่องอัตรากำลัง ให้ทุกส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตร นำตัวเจ้าหน้าที่กลับสังกัดเดิมหากมีการช่วยราชการก็ให้ยกเลิกในทุกตำแหน่ง 2.การสำรวจแหล่งน้ำระบบชลประทาน และให้แลกเปลี่ยนความเห็นกับประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาการเลื่อมล้ำและการเอารัดเอาเปรียบในทางการค้าพืชผลทางการเกษตร 3. ต้องไม่มุ่งเน้นในเรื่องรายได้มาเป็นตัวชี้วัดมากเกินไป แต่ต้องนำศาสตร์พระราชาในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่

ด้านนายวีระศักดิ์ ก็กล่าวว่า นอกจากศักยภาพด้านการเกษตร ต้องดึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวออกมา โดยเฉพาะซากไดโนเสาร์ หรือ เครื่องดนตรีโปงลางที่ทำมาจากไม้มะฮาด จะต้องมีเจ้าภาพที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ในด้านสินค้าจะต้องเพิ่มในเรื่องคุณภาพเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ที่ยังคงพืชเกษตรประจำถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นก็คืออ้อย มันสำปะหลัง และข้าว

นายวีระศักดิ์ ยังบอกอีกว่า ให้เน้นการต่อยอดผลิตภัณฑ์กับการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบการตลาดริมทางให้ทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวหาวิธีการสร้างแบรนด์กาฬสินธุ์ กระตุ้นกิจกรรมเสริมในด้านศิลปวัฒนธรรม เข้ามาเป็นตัวช่วยให้แตกต่างกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่

ด้านพลอากาศเอกประจิน กล่าวว่า การทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนนั้น ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือคนกาฬสินธุ์ ที่ต้องร่วมกับส่วนราชการแต่ยังมองไปถึงจังหวัดข้างเคียงที่ต้องเชื่อมโยงสร้างยุทธศาสตร์ นอกจากปัจจัยพื้นฐานที่เป็นโครงสร้าง
จังหวัดกาฬสินธุ์ จะเป็นเมืองที่เน้นในรูปแบบศิลปะวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงในนเรื่องของการค้า การตลาด ธุระกิจ “เอสเอ็มอี” ให้เกิดความคลอบคลุม

พลอากาศเอกประจิน กล่าวต่ออีกว่า ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและชาวกาฬสินธุ์ มีความเชื่อมมั่นในการสร้างโมเดลแก้จนต้นแบบที่กาฬสินธุ์ ว่า รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีความกินดีอยู่ดี แต่ทุกอย่างต้องอาศัยความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคนกาฬสินธุ์ ภาคเอกชนทุกคนจะต้องช่วยกับทางจังหวัดให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและมั่นคงต่อไป

สำหรับในช่วงบ่าย คณะของรองนายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยม ที่พัก ศูนย์ประชุม และคลังสินค้าที่อำเภอยางตลาด และไปดูศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น