กาชาดมอบผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนในพื้นที่ จ.สระแก้ว 2,000 ผืน

สระแก้ว – เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ มอบผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 2,000 ผืน

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เดินทางมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมด้วย นางเบญจมาศ นันทโพธิ์เดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและสมาชิกเหล่ากาชาด มอบผ้าห่มกันหนาวสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวในเขตพื้นที่ อำเภอตาพระยา 750 ผืน อำเภอโคกสูง 750 ผืน และอำเภออรัญประเทศ 500 ผืน รวม 2,000 ผืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย

นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ตัวแทนสภากาชาดไทยจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ทางสภากาชาดไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่อำเภอตามแนวชายแดนที่ยังขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวไว้ห่มยามมีอากาศเปลี่ยนแปลง จึงเดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุและประชาชน ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครบวงจร ทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การจัดการขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูสู่ภาวะปกติ บรรเทาทุกข์   ผู้ด้อยโอกาสและผู้อยู่ในถิ่นห่างไกลทุรกันดาร เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ ยารักษาโรค ถุงยังชีพ เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

——————————

ภาพโดย/สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น