เปิดชม “ทะเลหมอกระนอง”บนยอดเขาเหมืองดินขาว

เปิดชม “ทะเลหมอกระนอง”บนยอดเขาเหมืองดินขาว

ระนอง-นายไพรัช กาฬสุวรรณ ผู้จัดการส่วนบริหารและประสานงาน บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กล่าวว่า ด้วยบริษัทมินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (MRD) ร่วมกับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลหาดส้มแป้น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้นกับกิจกรรมชมทะเลหมอก ประจำปี 2561 โดยจัดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิว 360 องศา เหมืองดินขาว Mrd Ranong ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เท่านั้นโดยมีกฎระเบียบการเข้าชมทะเลหมอกดังนี้

กฎระเบียบการเข้าชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิว 360 องศา เหมืองดินขาว MRD

1. เวลาการเข้าชมทะเลหมอก ระหว่างเวลา 05.00 – 07.30 น.                                                                               2. ผู้เข้าเยี่ยมชมต้องมีอายุตั้งแต่ 10 ขวบขึ้นไป และเด็กอายุ 10-15 ปี จะต้องมีผู้ปกครองดูแลด้วย                         3. ผู้เข้าเยี่ยมชมจะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีปัญหาเรื่อง สุขภาพ เช่น ปวดเข่า,ปวดขา,ความดันโลหิต, โรคหัวใจ, โรคหอบ
4. ผู้เข้าเยี่ยมชมต้องเดินในพื้นที่ที่ทางบริษัทกำหนดไว้เท่านั้น ห้ามเข้าในเขตบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ      5. ให้ยืนห่างจากบริเวณจุดชมวิว คือ ห่างหน้าผา 1 เมตร
6. ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นตลอดเวลาเพราะเป็นพื้นที่ไหล่เขาและลาดชัน
7. สามารถนำเครื่องดื่มไปดื่มบริเวณจุดชมวิวได้ แต่ต้องนำขยะกลับออกมาด้วยทุกครั้ง
8. จอดรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ไว้ให้เป็นระเบียบ ณ บริเวณจุดทางขึ้น
9. ทางเหมืองได้จัดทำป้ายกำหนดเส้นทางเดิน รวมทั้งจุดจอดรถไว้บริการนักท่องเที่ยว
ขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าชมทะเลหมอกอย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่