หมอชวนวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ในเขื่อนของพ่อ

ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (เขื่อนของพ่อ) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธี เปิดการส่งมอบคทาหมอชวนวิ่ง ระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดลพบุรี โดยมี นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ส่งมอบ และนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบ นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน หมอชวนวิ่งจังหวัดลพบุรี

เนื่องด้วยปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชน มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างจำนวนคนไข้และศักยภาพการรักษาพยาบาล พร้อมเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระ 100 ปีกระทรวงสาธารณสุข และครบรอบ 50 ปีของแพทย์สภา โดยแพทย์สภาได้จัดกิจกรรมหมอชวนวิ่งขึ้นทั่วประเทศ โดยมีแนวคิดจากการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดี รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนได้

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย การวิ่งในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 15 จุด จากชายขอบทั่วประเทศ และรวมกัน ณ กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดยจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่ 3 ในสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มวิ่งจากจังหวัดเลย-เพชรบูรณ์-ลพบุรี ซึ่งจังหวัดลพบุรี จัดวิ่งตั้งแต่ ในเขตอำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกสำโรง อำเภอเมือง รวมระยะทาง 120 กิโลเมตร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลพบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น