พังงาเตรียมจัดงานวันดินโลก”น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การอนุรักษ์ดินและน้ำ” 5 ธันวาคม ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

พังงา-เตรียมจัดงานวันดินโลก”น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การอนุรักษ์ดินและน้ำ” 5 ธันวาคม ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา  นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 จังหวัดพังงา  ซึ่งจังหวัดพังงา ได้กำหนดจัดงานวันดินโลก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา (ศูนย์ราชการจังหวัด) โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  นิทรรศการวันดินโลก  การบรรยายพิเศษเรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การอนุรักษ์ดินและน้ำ” การบริการตรวจวิเคราะห์ดิน และแจกเมล็ดพันธุ์ปอเทือง

นางสาวพิชชากร แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก องค์การสหประชาชาติ มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก ทั้งนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนของพระองค์ท่าน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่