ไม่ควรพลาด!ชัยภูมิจัดใหญ่ต่อยอดรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนยั่งยืนครั้งใหญ่!

ชัยภูมิ – “ที่สุดของประเทศไทยที่เคยมีมา พร้อมระดมผลงานวิจัยทางวิชาการ กลุ่มเครือข่ายปฏิบัติจริงที่ประสบความสำเร็จซุปเปอร์ชาวนา ประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปต่อยอดได้อย่างยั่งยืนพอเพียงพึ่งตนเองได้อย่างเห็นผล เกษตรเงินล้านอยู่ไม่ไกลไม่ควรพลาด! ในเวทีแลกเปลี่ยนรับฟัง และชมนิทรรศการพลังงานทดแทนสู่ชุมชนได้เห็นผล แห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดเป็นครั้งแรกของประเทศ ในครั้งที่ 11 ที่จ.ชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพในระหว่าง 28-30 พ.ย.นี้ ไม่ควรพลาด ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิครั้งนี้….”

( 21 พ.ย.61 ) ขณะที่จ.ชัยภูมิ ดร.มนตรี  ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาจารย์ทอง หลอมประโคน ที่ปรึกษาศูนย์บริการจัดการน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประธานกลุ่มซุปเปอร์ชาวนา) ร่วมกันแถลงเตรียมการจัดงานเปิดเวทีให้กับทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 11 “รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเท่าที่เคยมีการจัดงานมากว่า 10 ครั้งในทั่วประเทศที่ผ่านมา

โดยครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกภาคส่วน ในพื้นที่จ.ชัยภูมิและทั่วประเทศ ไม่ควรพลาดโอกาสการเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้ ซึ่งจะเป็นการได้เข้ามาต่อยอดผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการที่มีการนำไปใช้และประสบผลสำเร็จให้เป็นต้นแบบในอีกหลายๆชุมชนในทั่วประเทศมาแล้ว

และโดยเฉพาะจ.ชัยภูมิ ที่ครั้งนี้เป็นเจ้าภาพจัดงานและเป็นจังหวัดต้นแบบในด้านการนำรูปแบบพลังงานทดแทนเข้ามาใช้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างเห็นผลมากที่สุดในประเทศไทยในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีการนำร่องรูปแบบพลังงานทดแทนมาใช้ ในการจัดการบริหารน้ำในพื้นที่ ในจุดพื้นที่รอบสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า หน้าศาลเจ้าพ่อพญาแล หรือพระยาภักดีชุมพล เจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวชัยภูมิทั่วทั้งจังหวัดมาได้จนปัจจุบันนี้

ซึ่งหนองปลาเฒ่า เป็นพื้นที่หนองน้ำสาธารณะมีเนื้อที่กว้างหลายสิบไร่ และเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้มาใช้เป็นแหล่งฟอกปอดกลางใจเมืองชัยภูมิ ได้มาใช้เป็นสถานที่วิ่งออกกำลังกาย เป็นพื้นที่กิจกรรมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเวลามาเยือนจังหวัดชัยภูมิ ได้มากราบไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อพญาแล โดยการนำร่องรูปแบบพลังงานทดแทนครั้งนี้มาใช้บริหารจัดการน้ำต้นแบบ ได้อย่างเห็นผลในด้านการใช้พลังงานทดแทนจากกังหันลมแรงดันต่ำ พลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ ในด้านการผลิตไฟฟ้าใช้ในพื้นที่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าจากภาครัฐแต่อย่างใด

ทั้งการนำไปใช้ทั้งการเปิดปิดสวิตช์น้ำมาใช้รดต้นไม้ เพาะพรรณพืชนานาพันธุ์ในพื้นที่รอบสวนหนองปลาเฒ่า ด้วยการนำระบบกังหันน้ำมาใช้เพื่อให้ระบบน้ำในหนองปลาเฒ่า ที่เป็นน้ำนิ่ง ไม่มีการไหลเวียนของน้ำทำให้เกิดน้ำเน่าเสียได้ง่าย แต่การนำระบบพลังงานทดแทนดังกล่าวมาใช้ก็ทำให้เกิดระบบการไหลเวียนของน้ำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นผลสำเร็จและลดการเน่าเสียของน้ำลงได้ ทำให้เกิดพันธุ์ปลาจำนวนมากที่ประชาชนจะนำมาปล่อยในพื้นที่ที่มีจำนวนมากที่จากเดิมเกิดปัญหาลอยตายจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันการนำรูปแบบพลังงานทดแทนเข้ามาใช้เป็นต้นแบบในครั้งนี้ทำให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต่อยอดลงไปสู่ชุมชนในทุกพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาและนำไปต่อยอดในภาคเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดตามมาอย่างยั่งยืนอย่างเพียงพอได้อีกเป็นจำนวนมากได้

ซึ่งครั้งนี้ในการจัดงานที่จ.ชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพจะจัดขึ้นครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดเวทีเปิดโอกาสในการเข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 11 “รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเท่าที่เคยมีการจัดงานมากว่า 10 ครั้งในทั่วประเทศที่ผ่านมา ที่จะมีขึ้นในระหว่าง 28- 30 พ.ย.2561 นี้ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่จะสามารถรองรับคนเข้าร่วมงานได้กว่า 10,000 คน ไปตลอดช่วงจัดงานซึ่งถือเป็นการร่วมมือหลักขององค์กร 3 ฝ่าย ที่เป็นตัวแทนองค์ท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

โดย ดร.มนตรี  ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า กิจกรรมดีๆที่จ.ชัยภูมิเตรียมจัดงานใหญ่ต่อยอดรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนเกษตรยั่งยืนครั้งนี้ ที่ต้องบอกว่าเป็นการจัดงานเต็มรูปแบบครั้งใหญ่สุดของประเทศไทยที่เคยมีมา ที่จะมีการระดมผลงานวิจัยทางวิชาการ กลุ่มเครือข่ายปฏิบัติจริงที่ประสบความสำเร็จซุปเปอร์ชาวนา และกลุ่มเครือข่ายอื่นๆในทั่วประเทศที่เป็นต้นแบบประสบความสำเร็จจากประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประกอบอาชีพทางการเกษตร จะได้มีโอกาส และไม่อยากให้ใครที่จะเสียโอกาสในการจัดงานครั้งนี้ไปเปล่า ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปต่อยอดได้อย่างยั่งยืนพอเพียงพึ่งตนเองได้อย่างเห็นผล ทั้งการทำเกษตรเงินล้านที่เขาทำประสบผลแล้ว เขาทำอย่างไรที่ผลงานต่างๆเหล่านี้หาชมไม่ได้ที่ไหนอีกแล้ว คนที่มาจะได้เห็นว่าเกษตรแนวใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรูปแบบพลังงานทดแทนตามศาสตร์พระราชาทำได้เห็นผล และอยู่ไม่ไกล ไม่อยากให้ใครพลาดงานครั้งนี้เลย

ซึ่งในเวทีมีทั้งการแลกเปลี่ยนรับฟัง และชมนิทรรศการพลังงานทดแทนสู่ชุมชนได้เห็นผล แห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นครั้งใหญ่สุดเป็นครั้งแรกของประเทศ ในครั้งที่ 11 ที่จ.ชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพในระหว่าง 28-30 พ.ย.นี้ ไม่ควรพลาด ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิครั้งนี้

ที่การทำเกษตรในปัจจุบัน ชาวนา คนประกอบอาชีพการเกษตร บางรายยังไม่มีทางออกและยังลืมตาอ้าปากไม่ได้รวมทั้งในปัจจุบันทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาด้านพลังงานที่รุนแรงกว่าในอดีตมาก อันเนื่องมาจากความต้องการใช้พลังงานและราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่สำคัญจากปัญหาดังกล่าวคือความมั่นคงทางด้านการจัดหาพลังงาน ขณะเดียวกันการใช้พลังงานที่สูงขึ้นก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green House Effects) ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรง

ดังนั้นส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนกันมากขึ้น อาทิ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีการนำมาใช้เป็นระยะเวลายาวนาน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Energy) อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงร่วมมือกับ “สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย” จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อให้ผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต ที่ศึกษาในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้าง และขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างขวางสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องกว่าที่เป็นให้มากขึ้นในพื้นที่จ.ชัยภูมิ ในอนาคตที่จะต่อยอดในทุกพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยภูมิ กดอ่านที่นี่