ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีโคนมป่วยตายด้วยโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่อำเภอลำสนธิ

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 14 พ.ย. 61 นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 และนายสัตวแพทย์จรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าว กรณีโคนมป่วยตายด้วยโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ตำบลหนองรี และตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรีว่า พื้นที่อำเภอลำสนธิ ได้เกิดการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในเดือนตุลาคม 2561 ในพื้นที่ตำบลหนองรี และเดือนพฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์ จากการสอบสวนโรคพบว่า มีเกษตรกรลักลอบนำโคที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเข้ามาในฟาร์ม และยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับโคนม จึงทำให้เกิดโรคแพร่ระบาดในฟาร์ม ส่วนโคที่ป่วยด้วยโรคปากและเท้าเปื่อยบางตัวมีอาการป่วยแทรกซ้อน ประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้โคนมอ่อนแอและตายลง เจ้าหน้าที่ได้ฝังกลบซากโคนมที่ตาย ซึ่งเป็นไปตามตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558


นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ยังกล่าวว่า จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินมาตรากรการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างเข้มแข็ง โดยได้ประกาศเขตโรคระบาดชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยชั่วคราว และ เฝ้าระวังโรคและค้นหาสัตว์ป่วยในพื้นที่ โดยสำนักงานปศุสัตว์ อ.ลำสนธิ ได้รับวัคซีนป้องกัน ชนิด 3 ไทป์ ซึ่งเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อชนิดเดียวกันกับเชื้อที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่ และได้ดำเนินการฉีดโคนมของเกษตรกร มีการกระจายวัคซีนผ่านศูนย์รับน้ำนมดิบเอกชน สำหรับเกษตรกรที่ต้องการฉีดเอง ซึ่งวัคซีนที่ได้รับจัดสรรเป็นการสนับสนุนจากงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ไม่มีค่าใช้จ่าย เกษตรกรไม่ต้องไปเรี่ยไรเงินในการจัดซื้อวัคซีนดังกล่าว


ด้านนายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี กล่าวว่าได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำสนธิ และด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ได้กักกันสัตว์ป่วย และรักษา เก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันชนิดเชื้อไวรัส ประกาศเขตโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยชั่วคราว ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ร่วมฝูงในรัศมี 5 กิโลเมตร ฉีดวัคซีนสัตว์กีบจุดที่เกิดโรค ตั้งจุดตรวจ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อยานพาหนะและคอกสัตว์ป่วย ระมัดระวังโรคในพื้นที่ และค้นหาสัตว์ป่วย และขอความร่วมมือเกษตรกรงดส่งน้ำนม งดผสมเทียม และจำหน่ายมูลโคนมออกจากฟาร์ม ที่มีการระบาดของโรค


นอกจากนี้นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมด้วยนายอำเภอลำสนธิ ได้ลงพื้นที่หารือผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ กำนัน ผญบ. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ร่วมดำเนินงานควบคุมโรค พร้อมทั้งแจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นเครือข่ายแจ้งเตือนเฝ้าระวัง ทั้งนี้เมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เดินทางมาที่ห้องประชุมสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก อ.พัฒนานิคม ลพบุรี เป็นประธานประชุม ทำความเข้าใจกับ ศูนย์สหกรณ์รับซื้อน้ำนมดิบทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและพ่อค้ารับซื้อโค- กระบือ ในพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมืองดการเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยมีการขึ้นทะเบียนรถพ่อค้ารับซื้อ โค-กระบือทุกคัน และขอร้องเกษตรกรอย่าซื้อโคนมโดยไม่ทราบที่มาของฟาร์ม

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดลพบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น