ระนองจัดเดิน-วิ่งถนน10 สายชื่อพระราชทานเทิดพระเกียรติวันกีฬาแห่งชาติ

ระนองจัดเดิน-วิ่งถนน10 สายชื่อพระราชทานเทิดพระเกียรติวันกีฬาแห่งชาติ

ระนอง- นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่าจังหวัดระนอง โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง ชมรมวิ่งและสุขภาพจังหวัดระนอง และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดกิจกรรม “เดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติ ๑๖ ธันวา วันกีฬาแห่งชาติ” จังหวัดระนอง ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๑ เส้นทาง 13 ถนนคนระนอง โดยในการเดิน วิ่งในกิจกรรมครั้งสำคัญนี้ทางจังหวัดกำหนดให้เดิน วิ่งผ่าน13 สาย โดยไฮไลท์คือถนน 10 สายที่เดิน วิ่งผ่านเป็นถนนที่ได้รับพระราชทานชื่อจากรัชกาล 5 รวม 10 ถนน เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวระนอง โดยการเดิน วิ่งในครั้งนี้กำหนด ระยะทาง ๙ กม. 06fSTART / FINISH กำหนดที่สนามกีฬาจังหวัดระนอง
เริ่มกิจกรรมปล่อยตัวนักวิ่ง เดิน เวลา ๐๖.๐๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๑
สำหรับกิจกรรม วิ่งเทิดพระเกียรติ ผู้สมัครเข้าร่วมจะได้รับเสื้อ, เหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย, โล่รางวัล อันดับ 1-3 แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖) ชาย หญิง ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย หญิง ค่าสมัคร ๓๐๐ บาท รุ่นอาวุโสอายุ ๕๕ ปีขึ้นไป (พ.ศ.๒๕๐๖) ค่าสมัคร ๓๐๐ บาท
เดินเทิดพระเกียรติ ๒ กม. ค่าสมัคร ๓๐๐ บาทรับสมัครจำกัด ๕๐๐ ท่าน วันรับสมัคร ๑๔ พ.ย. – ๗ ธ.ค. สถานที่รับสมัคร สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง (กกท.) โทร. ๐๗๗ ๘๒๒๗๓๗, ๐๖๔ ๕๑๐ ๒๘๕๘
สำหรับ ถนนประวัติศาสตร์ของจังหวัดระนอง เป็นถนนในจังหวัดระนอง จำนวน 10 สาย ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู ทรงแวะประทับจังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน พ.ศ. 2433
ในครั้งนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานนามพลับพลาที่ประทับ คือ “พระที่นั่งรัตนรังสรรค์” และเนินเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของพระที่นั่ง ฯ ชื่อว่า ” เขานิเวศน์คีรี” ถนน 10 สายที่สำคัญที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนประวัติศาสตร์ นั้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณของชาวจังหวัดระนอง เป็นล้นพ้น เป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของจังหวัดระนอง มิรู้ลืม
ถนนประวัติศาสตร์ 10 สาย ดังกล่าว ที่เป็นที่เทิดทูนของชาวจังหวัดระนอง เนื่องจากนับเป็นพระปรีชาสามารถที่พระองค์ได้ทรงตั้งชื่อถนนได้คล้องจองกัน ถึง 10 สาย และถนน แต่ละสายชื่อจะ สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และสภาพของชุมชน เช่นถนนเรืองราษฎร์ เป็นถนนที่ผ่านย่านตลาดและ การค้าขาย ถนนดับคดีเป็นถนนซึ่งผ่านที่ตั้งศาลจังหวัดระนอง เป็นต้น
จึงได้นำชื่อถนนทั้ง 10 สาย มานำเสนอไว้เพื่อคนรุ่นหลังจะได้ทราบถึงสภาพของถนน ตั้งแต่ จุดเริ่มต้นถึงสุดระยะทางของถนนต่างๆ ได้แก่ ท่าเมือง เรืองราษฎร์ ชาติเฉลิม เพิ่มผล ชลระอุ ลุวัง กำลังทรัพย์ ดับคดี ทวีสินค้า ผาดาด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่