คนระยองต้องรู้เมืองระยอง!!พาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.61 ที่โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นระยอง อ.เมืองระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “ คนระยองต้องรู้เมืองระยอง ” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย.61 นี้ มีนายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง นายอุทิศ ลิ้มประเสริฐ ผอ.ททท.สำนักงานระยอง และนายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดฯ

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

      มีผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ส่วนราชการและภาคเอกชน  ร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าว จะพาคณะดังกล่าวเที่ยวชม สัมผัสความงามธรรมชาติ ของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต  ประเพณีวัฒนธรรม และสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง แก่คณะที่ร่วมเดินทางไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อจะได้เห็นทิศทางในการยกระดับพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเพื่อให้มีส่วนในการส่งเสริม กระตุ้นการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล เผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มคนทุกกลุ่มอายุ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่อีกด้วย

 

อัจฉรา วิเศษศรี จ.ระยอง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่