ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินทางมาสตูล

เมื่อเวลา16.30 น. วันที่ 8 พ.ย. 61   ที่ห้องประชุมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45  สตูล  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ให้การต้อนรับ   พลเอก.ดร.ธนเกียรติ  ชอบชื่นชม  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่และได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและได้เดินทางเยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร ประเภทต่าง ๆ ที่ทางหน่วยได้ให้การสนับสนุนจนสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม  จนเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในจังหวัดสตูลเองและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งได้ทำการซื้อสินค้าของกลุ่มก่อนที่จะเดินทางกลับ

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสตูล กดอ่านที่นี่