ป้องกันการทุจริตใน อปท. เพิ่มความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพังงา

พังงา-ป้องกันการทุจริตใน อปท. เพิ่มความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพังงา

ที่ห้องประชุม โรงแรมกระทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ต. ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการปฏิบัติด้านงานคลังและการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังเพื่อป้องกันการทุจริต ในการปฏิบัติราชการสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมรวม 106 คน

โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง ได้มีความรู้และความเข้าใจในปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานและประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการบริหารราชการทุกระดับให้มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่