ชาวนาแม่สอดพบวิกฤติข้าวที่ปลูกติดเชื้อรา โรคข้าวไหม้ระบาดหนัก กว่า 2,000 ไร่

เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดตาก และ อำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ตำบลท่าสายลวดตรวจข้าวโรคข้าวไหม้ เพื่อให้ความช่วยเหลือ 

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2561 เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสุวรรณ คำตา เกษตรอำเภอแม่สอดได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด และหมู่บ้านอื่นๆในตำบลท่าสายลวด ทั้งนี้ เพื่อไปตรวจสอบการระบาดของโรคไหม้ข้าว หรือไหม้คอรวงข้าว ที่ระบาดไปทั่ว 3 ตำบลคือ ตำบลแม่ปะ ตำบลท่าสายลวด และตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่งผลให้เกษตรกรที่เป็นชาวนา ได้รับผลกระทบ และไปแจ้งความเสียหายที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด ทั้งหมดกว่า 200 ราย รวมพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ และยังมีแนวโน้มระบาดออกไปเป็นวงกว้าง ซึ่งโรคข้าวไหม้ดังกล่าว เริ่มระบาดมาตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2561 จนถึงขณะนี้ และมีความรุนแรงมากขึ้น การตรวจสอบดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงกับเกษตรกรว่า กรณที่ข้าวมีประกันภัย ต้องให้เกษตรอำเภอแม่สอดรับรองว่า เสียหายจริง ส่วนกรณีภัยพิบัติ ไม่มีปัญหา เพราะเห็นชัดเจน แต่หากเป็นกรณีศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย รัฐสามารถชดเชยให้ได้ ไร่ละ  1,500 บาท

นายกมล ล้านคำ เกษตรกร หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด กล่าวว่า ปลูกข้าวทั้งหมด 10 ไร่ ส่วนมากได้รับความเสียหายจากโรคข้าวไหม้ ซึ่งขณะนี้ไม่สามารถป้องกันอะไรได้แล้ว จะใช้สารเคมีก็อันตราย เพราะใกล้เวลาเก็บเกี่ยวข้าว จึงต้องปล่อยไปตามสภาพ แต่ดีใจที่ทางการเข้าไปช่วยเหลือ

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดตาก กดอ่านที่นี่