ผวจ.นครพนม ติดตามความคืบหน้าการควบคุมโรค หลังมีประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว พิษสุนัขบ้า

นครพนม – วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ หลังมีการตรวจพบว่ามีสุนัขป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าที่ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง และได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและให้ข้อมูล

นายสมชาย อนันตจารุตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบ้านแพงได้รับแจ้งจากชาวบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแวง ว่าสุนัขที่ตนเองเลี้ยงมีอาการป่วยที่ผิดปกติและได้เสียชีวิตลงจึงอยากให้ไปตรวจสอบ โดยทางสำนักงานปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่และมีการส่งตรวจกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลปรากฏว่าเป็นบวก จึงได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยปศุสัตว์อำเภอบ้านแพงได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวในพื้นที่ ซึ่งจะมีผลอยู่ 30 วัน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งในระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมโรค ด้วยการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงบริเวณโดยรอบพื้นที่ทั้งหมดทุกตัว สำหรับสุนัขที่สัมผัสกับตัวที่ติดเชื้อทางปศุสัตว์อำเภอและกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จะเข้าควบคุมไว้ไม่น้อยกว่า 180 วัน และจะฉีดวัคซีนให้วันละ1 โด๊ส เว้น 4 วัน และฉีดต่อจนครบ 4 โด๊ส จากนั้นสังเกตอาการอีก 6 เดือน จึงจะให้เจ้าของปล่อยเลี้ยงได้ตามปกติ และหากสุนัขตายก่อนจะทำการส่งตรวจเพื่อทำการยืนยันว่าเกิดจากโรคพิษสุนัขบ้าอีกครั้งหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ประชาชนในการปฏิบัติตัว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขในพื้นที่รัศมี การค้นหาผู้ที่สัมผัสสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อดำเนินการให้วัคซีนและติดตามอาการ

ทั้งนี้อยากขอให้เจ้าของสุนัขได้ทำการกักบริเวณสุนัขของตนเองและทำการฉีดวัคซีนให้ครบทุกตัวตามที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ สำหรับประชาชนทั่วไปหรือคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสุนัข การที่จะเข้าหาสุนัขก็ขอให้ระมัดระวัง เพราะอาจถูกสุนัขกัดได้ ขอให้คอยสังเกตสุนัขให้ดี โดยเฉพาะสุนัขที่มีอาการผิดปกติที่มีอาการหงุดหงิด วิ่งไปหาคนโดยไม่มีเหตุ ซึ่งถ้าพบเจอขอให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดก็ได้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบและควบคุมต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่