ระนองเปิดงานถนนคนเดิน ตลาดนัดวัฒนธรรม ชุมชนคนบ้านหงาว

ระนองเปิดงานถนนคนเดิน ตลาดนัดวัฒนธรรม ชุมชนคนบ้านหงาว
ระนอง-(4พ.ย.61) ที่บริเวณถนนหน้าเทศบาลตำบลหงาว นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนคนเดิน ตลาดนัดวัฒนธรรม ชุมชนคนบ้านหงาว โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลหงาว หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม จังหวัดระนอง ประจำปี 2561 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ในการอนุรักษ์สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดร้านแสดงสินค้าทางวัฒนธรรม และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถนนคนเดิน ตลาดนัดวัฒนธรรม ชุมชนคนบ้านหงาว จะจัดขึ้นในทุกวันอาทิตย์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่