ใช้ยิปซั่มจากโรงไฟฟ้าทำฝ้าอาคารโรงเรียนกันร้อน

ราชบุรี        นายบุญชัย จรัญวรพรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด   นายจรุง กาญจนภูมิ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทสยามอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด  นายเสน่ห์ ศรีวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือจัดทำโครงการติดตั้งยิปซั่มตราช้างให้กับอาคารเรียน โรงเรียนวัดพิกุลทอง ( แปลกประชาคาร ) ตั้งอยู่ตำบลพิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นแห่งแรก  โดยมี นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช   ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนสัมพันธ์ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด นายปิยะ พรหมสถิต ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 คณะครู นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม   โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นำนักศึกษาจำนวน 41 คน เข้ามาฝึกอบรมการติดตั้งแผ่นฝ้ายิปซั่ม ตั้งแต่วันที่ 29 – 31 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้เรียนรู้เรื่องการติดตั้งระบบฝ้าทีบาร์พิมพ์ลาย “ เปเปอร์ทัช ตราช้าง ” รุ่นป้องกันความร้อน สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน และยังช่วยเพิ่มทักษะสร้างงานสร้างอาชีพได้อีกทางหนึ่ง

นายบุญชัย จรัญวรพรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด  เปิดเผย ที่มาโครงการว่า ที่โรงไฟฟ้ามียิปซั่มอยู่จำนวนมาก น่าจะเพียงพอต่อการนำมาใช้ประโยชน์ได้ภายในชุมชนท้องถิ่นได้ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นหินปูนจาก อ.โพธารามที่มีคุณภาพดีเหมาะแก่การนำมาใช้ผลิตแผ่นยิปซั่มมาก  ซึ่งตามปกติทางโรงไฟฟ้าจะฝังกลบทิ้งไป จึงได้ทำความร่วมมือกับบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือยิปซั่มตราช้าง ซึ่งสอดคล้องกับบริษัทที่จะนำผลิตภัณฑ์มาสู่ชุมชนในการทำ CSR ขึ้น จึงได้จัดทำโครงการร่วมกัน โดยทางโรงไฟฟ้ามีวัตถุดิบ ส่วนทางบริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด มีกระบวนการผลิต มีช่างฝีมือเทคโนโลยีดี  จึงมอบวัตถุดิบให้บริษัทไปผลิตแผ่นยิปซั่ม กลับมาช่วยเหลือชุมชนที่มีความจำเป็นต้องใช้  ถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งแรกของเครือข่ายโรงเรียนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งอนาคตจะดำเนินการสานต่อโครงการนี้ไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ รอบพื้นที่ต่อไป

นายปิยะ พรหมสถิต ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 เปิดเผยว่า สำหรับยิปซั่มได้มีการนำมาใช้ในการผลิตแผ่นฝ้ายิปซั่มตามปกติอยู่แล้ว  ส่วนของโรงไฟ้ฟ้าราชบุรีจะเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ได้ยิปซั่มออกมา และยังสามารถนำไปผลิตฝ้าได้อยู่แล้ว  ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งโรงเรียนและชุมชน และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีก็ยังได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งฝ้า สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้หลังจบการศึกษาไปแล้ว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดราชบุรี กดอ่านที่นี่