ตามรอย 250 ปี พระเจ้าตากสินกู้เอกราช โชว์แสงสีเสียงพร้อมขบวนเรือสุดยิ่งใหญ่กว่า30ลำ

ปทุมธานี ชวนคนไทยร่วมตามรอย 250 ปี พระเจ้าตากสิน กู้เอกราช  โชว์ไฮไลท์แสงสีเสียงขบวนเรือไฟกว่า 30 ลำ สุดยิ่งใหญ่อลังการ

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการจัดงานฉลองกรุงธนบุรี 250 ปี กองทัพเรือจึงจัดโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ในห้วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้อิสรภาพจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 โดยใช้กำลังทางเรือยกพลขึ้นบก ตลอดจนถึงการเสริมสร้างให้คนไทยมีความรักชาติ สามัคคีปรองดอง และเสียสละเพื่อชาติ เทิดทูลสถาบันและเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ที่พระองค์ทรงกอบกู้ชาติกลับคืนมา โดยรวบรวมเรือ ทรัพยากรต่าง ๆ จากจังหวัดหัวเมืองทางทะเลภาคตะวันออก และเคลื่อนทัพเรือพร้อมไพร่พลโดยอาศัยประโยชน์จากเส้นทางทางทะเล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ สมุททานุภาพ ทรงนำทัพเรือของพระองค์มาตามชายฝั่งทะเล จนมาถึงปากน้ำเจ้าพระยา และล่องจนไปถึงพระนครศรีอยุธยาเอาชนะศัตรูจนกู้ชาติได้สำเร็จ โดยวันนี้เวลา 15.30 น.ที่สนามโรงเรียนวัดป่างิ้วอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้มีขบวนเชิญธง250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยามาไว้ที่ปะรำพิธีบริเวณงานที่จังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นมาในครั้งนี้


นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกล่าว่าระหว่างวันที่ 5-6 พ.ย. 2561นี้ ที่ริมเขื่อนโรงเรียนวัดป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมตามรอย 250 ปี กองเรือยกพลขึ้นบก พระเจ้าตากสิน กู้เอกราช มีการจำลองเส้นทางยาตราทัพ แวะฉลองปักเสาแห่งชัยชนะที่วัดนางหยาดทุ่งพระยาเมือง (โรงเรียนวัดป่างิ้วในปัจจุบัน)อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในงานครั้งนี้มีการแสดงโชว์ ไฮไลท์แสงสีเสียง และขบวนเรือไฟกว่า30ลำ มีการแสดงโขนสดกว่า 70 ชีวิต การแสดงพื้นบ้าน อาทิ การตีไก่ชน การกัดปลากัด การจำลองการแสดงการละเล่นโบราณต่างๆ อย่างมากมาย อย่างอลังการ ณ ริมเขื่อนโรงเรียนวัดป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และร่วมสักการะหลวงพ่อวัดนางหยาดอันศักดิ์สิทธิ์ และขอพรเสาแห่งชัยชนะ


จากข้อมูลที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พุทธศักราช 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลังจากเข้าตีกรุงศรอยุธยาคืนจากพม่าได้แล้ว ได้ยกทัพเรือผ่านมาถึงวัดนางหยาด(วัดร้าง) เวลาบ่ายคล้อยเย็นมากแล้ว จึงนำไพร่พลแวะพักหุงหาอาหารและฉลองชัยชนะที่ วัดนางหยาดทุ่งพระยาเมืองแห่งนี้ เมื่อรับประทานอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้ว ก็ลงเรือต่อไปถึงธนบุรี รุ่งสางพอดี


วัดนางหยาดทุ่งพระยาเมือง สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี หรือก่อนนั้นก็อาจเป็นได้ ปัจจุบันคงเหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ มีพระพุทธรูปศิลาทราย ศิลปะอู่ทอง ปางมารวิชัย ทำด้วยหินทรายแกะสลัก ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 56 นิ้ว สูง 72 นิ้ว สันนิษฐานว่าคงจะเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถของวัด และพระพุทธรูปประกอบพระประธาน ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 33 นิ้ว สูง 47 นิ้ว อีกสี่องค์แต่เดิมประดิษฐานอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างของพระประธานด้านละสององค์ หันหน้าออกด้านข้างทั้งสี่องค์ มีศาลาเสาไม้เนื้อแข็งมุงหลังคาด้วยสังกะสีคลุมไว้ป้องกันแดดฝน

บริเวณพื้นพระอุโบสถประกอบด้วยอิฐดินเผาโบราณ ขนาดกว้างประมาณ 5 นิ้วครึ่ง ยาว 11 นิ้ว หนา 3 นิ้ว และพบอิฐดินเผาโบราณขนาดใหญ่ มีรูเล็กๆหลายรูทะลุจากด้านบนแผ่นอิฐถึงด้านล่าง กว้างประมาณ 8 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว หนา 5 นิ้วครึ่ง ในบริเวณเขตพื้นที่ของวัดนางหยาด และที่แห่งนี้ยังพบเสาไม้ปักไว้ข้างหน้าสันนิษฐานว่าอาจเป็นเสาไม้ที่ปักไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะหลังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รบชนะกู้อิสรภาพจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2ได้สำเร็จ
โดยจังหวัดปทุมธานี จัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ ริมเขื่อนโรงเรียนวัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีพิธีรับกองเรือยกพลขึ้นบก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ พิธีบวงสรวงฯ และพิธีฉลองการยกพลขึ้นบก กิจกรรมภายในงานมีการแสดง แสง สี เสียง ขบวนเรือไฟกว่า30ลำ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การแสดงโขน วงดนตรีลูกทุ่งย้อนยุคและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เชิญชวนแต่งการชุดไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย/กรุงธนบุรี (หน้างานมีบริการเช่าชุด) มีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการฟรี

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา…รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่