ระนอง ระดมกวาดล้างผลผลิตทางการเกษตรที่ผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน

ระนอง ระดมกวาดล้างผลผลิตทางการเกษตรที่ผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมกับ พันเอกเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอกระบุรี นายวิศณุ วัชราวนิช นายด่านศุลกากรระนอง และนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมออกปฏิบัติการภายใต้ยุทธการปราบปรามยาเสพติดและการกระทำผิดกฏหมาย โดยตรวจจับกุมอาวุธสงคราม ยาเสพติด และการลักลอบนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรที่ผิดกฎหมาย ณ จุดตรวจทหาร ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การลักลอบนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ที่ผิดกฏหมาย ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดระนองได้รับความเดือดร้อน ด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น