พรรคเพื่อคนไทย พร้อมเดินหน้าสู่สนามเลือกตั้ง หลัง กกต.รับรอง เนื้อหอมอดีต ส.ส.หลายสมัยแห่ซบ

นครพนม – วันที่ 1 พ.ย.61 ณ ที่ทำการพรรคเพื่อคนไทย ถนนธำรงประสิทธิ์ เขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประกาศให้พรรคเพื่อคนไทย เป็นพรรคการเมืองที่ถูกต้อง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ. ศ. 2560 ในลำดับที่ 14/2561 ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม กฎหมาย

ซึ่งพรรคเพื่อคนไทย มี ดร.วิทยา อินาลา อดีต ส.ว.นครพนม เป็นหัวหน้าพรรค นางรัตนาภรณ์ คงพราหมณ์ นายธนชาติ ไชยทองพันธ์ รองหัวหน้าพรรค นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ เลขาธิการพรรค นายธนิตศักดิ์ จารุพิศาลสมบัติ รองเลขาธิการพรรค นายสุรพจน์ เพชรกรรพุม นายทะเบียน นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ เหรัญญิก นายวุฒิพัฒน์ อินาลา นายสมพงษ์ อุมะวรรณ โฆษกพรรค น.ส.เขมจิรา ชุมปัญญา รศ.บรรจง ฟ้ารุ่งสาง นายวรชัย บุตรสิงห์ นายอภิสิทธิ์ ศรีจานเหนือ นายประหยัด ธานะราช กรรมการบริหารพรรค นายอรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาพรรค นายบวร บุพเวส นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ นายชยศ ริมสกุล และ นายสุนทร ภูศรีฐาน ที่ปรึกษาพรรค

หลังจากได้รับการรับรองจาก กกต.แล้ว ดร.วิทยา อินาลา หัวหน้าพรรค ได้ตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. ทั่วประเทศ พร้อมเปิดรับสมัครสมาชิกพรรค พรรคเพื่อคนไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 11/2 ถ.ธำรงประสิทธิ์ หรือร้านอาหารพลอยพีทเดิม ( หลังสถานีตำรวจภูธรนครพนม) โทร.042-512840 เปิดทำการทุกวัน “พรรคเพื่อคนไทย” มีสโลแกนว่า คนไทยก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า สร้างปัญญา สร้างงาน สร้างสุขภาพ สร้างวัฒนธรรม

ดร.วิทยา อินาลา หัวหน้าพรรคเพื่อคนไทย กล่าวหลังจาก กกต.รับรองว่า พรรคของตนเป็นพรรคแรก ที่ตั้งพรรคการเมืองในต่างจังหวัด นโยบายของพรรคจะกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ในอดีตท้องถิ่นไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ ปัจจุบันในยุค 4.0 พลังของประชาชน ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี มีปัญญา คิดดี ทำดี สร้างปัญญา สร้างเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างสุขภาพ โดยจะส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ช่วยกันปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นให้หมดสิ้นไป เพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ ทางพรรคจะเป็นกลาง ไม่ซ้ายหรือขวา ไม่สนับสนุนใคร ไม่ว่าจะเป็นพรรคหนึ่งพรรคใด แต่พรรคจะเป็นศัตรูกับความยากจน ตามปรัชญาของในหลวง ร.9 “ศาสตร์พระราชา” จะช่วยพัฒนาให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พรรคเพื่อคนไทยหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการ มีอดีต ส.ส.หลายสมัย หลายจังหวัด เตรียมที่จะเข้ามาร่วมอุดมการณ์หลายคน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมการสรรหา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่