องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2561

นาย ชูศักดิ์ แม้นทิม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  พร้อมทั้งกล่าวเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีเทศกาลออกพรรษาวัดบ้านถ้ำ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ. บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองหน้าวัดบ้านถ้ำ ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีนายอนันต์ แม้นทิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายอำเภอท่าม่วง นายชูศักดิ์ แม้น ตัวแทนหน่วยงานราชการ และประชาชนร่วมพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการแข่งเรือยาวที่มีมาช้านานของวัดบ้านถ้ำ ให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของวัดบ้านถ้ำและจังหวัด

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหวงแหนทรัพยากรทางน้ำและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวให้กับชนรุ่นหลังได้รับรู้  ซึ่งการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้ยังได้มีประชาชนจากในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเข้าร่วมงานชมการแข่งขันเรือยาวกันเป็นจำนวนมาก สำหรับประเพณีการแข่งเรือยาวของวัดบ้านถ้ำ เป็นประเพณีที่ทางชาวบ้านในตำบลเขาน้อยได้ปฏิบัติกันสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันและจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลออกพรรษา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น