ตักบาตรเทโวโรหณะสองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา วันออกพรรษา

สระแก้ว – ไทย-กัมพูชาร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะสองแผ่นดิน ที่อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทสด็กก๊อกธม ส่วนที่ จ.สระแก้ว จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะสองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2561 ที่อุทยานประวัติศาสตร์ ปราสาทสด็กก๊อกธม บ.หนองหญ้าแก้ว ม.9 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ร่วมกับตัวแทนฝั่งประเทศกัมพูชา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเหล่ากาชาด อำเภอโคกสูง และประชาชนทั้งชาวไทย-กัมพูชา จำนวนประมาณ 700 คน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกันของทั้งสองประเทศ

 

ทั้งนี้ ที่ศาลาการเปรียญ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจังหวัดสระแก้ว พร้อมประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีวันออกพรรษาและเพื่อน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการจรรโลงสังคมให้เป็นสังคมที่ดีงามมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม วันออกพรรษาปีนี้ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งวันออกพรรษา ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า เป็นวันที่พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต แต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงส์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่