พุทธศาสนิกชนชาวพังงา ชวนครอบครัวและบุตรหลานเข้าวัดทำบุญวันออกพรรษา ปี 2561

พังงา-พุทธศาสนิกชนชาวพังงา ชวนครอบครัวบุตรหลานเข้าวัดทำบุญวันออกพรรษา ปี 2561

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่วัดประชาสันติ เขตเทศบาลเมืองพังงา  พุทธศาสนิกชนชาวพังงาจำนวนมากชักชวนครอบครัวบุตรหลานเข้าวัดร่วมกันทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา  โดยมีพระครูโพธิธรรมประภาส (พระอาจารย์เชือน ปภัสโร) ให้ศีลให้พรและบรรยายธรรมเกี่ยวกับประวัติของวันออกพรรษาและประเพณีการตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งจะมีขึ้นในวันถัดไปจากวันออกพรรษา

วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันมหาปวารณา” คำว่า “ปวารณา” แปลว่า “อนุญาต” หรือ “ยอมให้” ใน วันออกพรรษา พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ เรียกว่า มหาปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เพราะในระหว่างเข้าพรรษา พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข การให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ ทำให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตน และยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วยซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพังงา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น