กสทช.ภาค2 จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่จังหวัดนครราชสีมา

นครราชสีมา – ที่ รร.สตาร์เวลล์บาหลีรีสอร์ทจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานกสทช.ภาค 2 และสำนักงานกสทช.เขต 23 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายและบูรณาการข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินโดย นายอัศวิน มุ่งคำชาว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผอ.กสทช.) ภาค 2 ประธาน พร้อมด้วยนายมงคล ฉัตรเวทิน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 23 จังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับและคณะการจัดงาน กู้ภัยอื่นๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปภ.เขต5 เทศบาล ร่วมปฎิบัติการฝึกอบรมครั้งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้เครือข่ายและบูรณาการข่ายสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินโดยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการและทิศทางในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้จบการตรงจากผู้ที่มีประสบการณ์รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (XYNTHESIZER)กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยุคมนาคมและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม150คน วันที่สองของการประชุมมีการฝึกซ้อมข่ายสื่อสารโดยใช้นวัตกรรมโดยนักวิทยุสมัครเล่นหรือผู้แทนพร้อมทีมงาน ต่อมาได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะและสำหรับผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติ(การศึกษากรณีตัวอย่างทำเขานางนอน)

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น