ชาวยางหวายอ่วมหนัก!ต่อเนื่องฝนทิ้งช่วงนาข้าวขาดน้ำยืนต้นตายนับหมื่นไร่!

ชัยภูมิ – ชาวนา ในกว่า 9 หมู่บ้าน ของต.ยางหวาย  อ.คอนสวรรค์  เริ่มเดือดร้อนหนักจากผลกระทบฝนทิ้งช่วงมาเร็วและนานหนักสุดในรอบกว่า 10 ปี ทำให้ต้นข้าวขาดน้ำยืนต้นตายเป็นวงกว้างแล้วมากกว่า 5 พันไร่ เร่งประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งช่วยสูบเติมน้ำเข้าที่นาช่วยเลี้ยงต้นข้าวจ่อใกล้ยืนต้นตายตามมาอีกจำนวนมากนับ 10,000 ไร่ จนชาวนาบางรายขณะนี้เริ่มเครียดหนักขาดหากข้าวที่ปลูกไว้ปีนี้ทั้งหมดไม่รอด ก็ยังไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้เป็นภาระผูกพันตามมาได้อีกเป็นจำนวนมาก!!!

( 20 ค.ต.61 ) ขณะที่จ.ชัยภูมิ พิษฝนทิ้งช่วงทำสถานการณ์ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี จนล่าสุดชาวนาในพื้นที่กว่า 9 หมู่บ้าน ในต.ยางหวาย  อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เริ่มได้รับความเดือดร้อนหนัก หลังประสบปัญหาภัยแล้งกลางฤดูฝน เกิดฝนทิ้งช่วงมาต่อเนื่องนานในปีนี้มาเร็วหนักสุดในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา

ทำให้ต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องเกิดยืนต้นแห้งเหี่ยวเฉาใกล้ตาย ขยายวงกว้างได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากขึ้นต่อเนื่อง หลังมีการลงทุนไถหว่านกล้าเมล็ดข้าวและปักดำนามาได้กว่า  3 เดือน ตลอดช่วงที่ผ่านมา กลับมีฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อยในพื้นที่เท่านั้น และไม่สามารถจะมีน้ำมาช่วยหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังอิอกรวงได้เพียงพอเป็นจำนวนมากในปัจจุบันได้

ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาภายในสัปดาห์นี้ ต้นข้าวที่ปลูกไว้ทั้งหมด จะต้องแห้งตายขยายวงกว้างมากขึ้นทั้งหมดในเร็วนี้ จะต้องประสบปัญหาขาดทุนเป็นหนี้สินตามมาอีกเป็นจำนวนมากในปีนนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้หนักกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วย

โดยทั้ง ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปีนี้นี้จำนวนมากกว่า 1 หมื่นไร่ จะต้องประสบภัยแล้งเกือบทั้งตำบล  ที่ขณะนี้ต้นข้าวมากว่า 5 พันไร่กำลังยืนต้นใกล้ตายและเกิดอาการใบไหม้เกือบหมดแล้ว  และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยดูแลแต่อย่างใด ซึ่งชาวนาต้องช่วยเหลือตัวเอง ขณะที่บางรายต้องไปกู้เงินนอกระบบ เพื่อมาหาเครื่องสูบน้ำจากฝายเข้าแปลงนา ทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นไปอีก ทั้งหนี้ ธกส. ที่กู้มาลงทุนปลูกข้าวทำนาปี ทำให้ชาวนาส่วนใหญ่ในพื้นที่ เริ่มมีความเครียดหนักหลายราย เพราะกลัวว่าจะไม่สามารถนำเงินไปใช้หนี้ก้อนใหญ่ได้ทันในปีนี้ตามมาอีกเป็นจำนวนมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางลงมาช่วยเหลือด่วนและในระยะยาวที่เป็นรูปธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่นี้ด้วย

ด้านนายธนวัฒน์  อิงชัยภูมิ ตัวแทนกลุ่มชาวนาในพื้นที่ต.ยางหวาย กล่าวว่าแปลงนาของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฝนทิ้งช่วงมาเร็วและหนักกว่าทุกปีนี้ พบว่า ขณะนี้ชาวบ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน ในตำบลยางหวาย กำลังประสบปัญหาข้าวยืนต้นใกล้ตายเกือบหมดแล้ว จากการขาดน้ำเพราะฝนทิ้งช่วงติดต่อกันตั้งแต่เริ่มปลูกข้าวมานานกว่า 4 เดือนแล้ว

นอกจากนี้ แหล่งเก็บน้ำ ฝาย ลำห้วย ที่มีในพื้นที่ ที่เคยเป็นแหล่งน้ำสำหรับเกษตรกร ก็เกิดแห้งขอดไม่มีน้ำเหลือให้ใช้ไปช่วยเลี้ยงต้นข้าวได้อีกทั้งหมดเช่นกัน

ส่วนนายเล็ก 1 ในชาวนาผู้ได้รับผลกระทบอีกราย กล่าวว่า ตำบลยางหวายปีนี้ ถือว่าวิกฤตแล้งหนักในรอบกว่า 10 ปี ซึ่งทางกลุ่มชาวบ้านได้ประสานขอสนับสนุนเครื่องสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ มาช่วยจาก ส.อบจ.ในพื้นที่ เพื่อที่จะผันน้ำจากลำน้ำก่ำ สาขาของแม่น้ำชี มาช่วยชาวนาในเบื้องต้นได้บางส่วน แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอำเภอและจังหวัด เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องโดยเร่งด่วนให้ทั่วถึงมากกว่านี้เพิ่มเติมด้วย  เพราะถ้าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ ไม่มีฝนตก พื้นดินขาดน้ำ ไม่มีน้ำขังในแปลงนา และต้นข้าวที่ปลูกไว้ทั้งหมดขณะนี้ก็เริ่มทยอยยืนต้นแห้งเหี่ยวตายทุกวันยังต่อเนื่องไม่หยุดด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยภูมิ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น