ชาวบ้านมั่นคงบ่อบัว รอเก้อหลัง ปธ.สหกรณ์นัดแจงเองแต่กลับเบี้ยว

ประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์บ่อบัวมั่นคง

ฉะเชิงเทรา – ชาวบ้านมั่นคงบ่อบัว รอเก้อหลังประธานสหกรณ์ออกหนังสือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญนัดชาวบ้านถกแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน อ้างป่วยทำการประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาวันนี้ล่มยังไม่คืบหน้า ก่อน จนท.เห็นชอบให้รอศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นำเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการร้องขอไปยังหน่วยงานต่างๆ กลับมาชี้แจงแก่สมาชิกอีกครั้ง

วันที่ 14 ต.ค.61 เวลา 09.00 น. ที่วัดสัมปทวนใน ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ชาวบ้านจำนวนกว่า 100 คน ได้เดินทางมารอรับฟังการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามหนังสือเรียกประชุมของสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว ที่ 45/2561 ลงวันที่ 12 ต.ค.61 เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสมาชิกในการบริหารงานของสหกรณ์ต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.ฉะเชิงเทรา

จนท.หลายฝ่าย

โดยมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายประกอบด้วย นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นายธาราศานต์ ทองฟัก จากสถาบันพัฒนาชุมชน (พอช.) น.ส.สุกิตติยา บุญหลาย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ น.ส.กัญญา มาโนชธนกมล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด นายวราห์ เขินประติยุทธ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นายสมใจนึก สังติพันธ์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ประธานเบี้ยวแจง

น.ส.ปัทมา บุญสม น.ส.คละนันท์ ป้านสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ยุติธรรม จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และพ.ต.สุริยนต์ บูรณกุลสงค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ต่างเดินทางมาร่วมชี้แจงและรอรับฟังการชี้แจงจาก นายสุวัฒน์ วงษ์ศรี ประธานกรรมการสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว ซึ่งเป็นผู้ลงนามออกหนังสือเชิญสมาชิกและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เดินทางมาร่วมประชุมใหญ่วิสามัญในวันนี้

ชาวบ้านมั่นคงบ่อบัว

แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลานัดหมายประธานสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว กลับไม่ได้เดินทางมา โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัวแจ้งว่านายสุวัฒน์ป่วยจนไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้ หลังสมาชิกร่วมลงชื่อได้ประมาณ 70 คน นายอดุลย์ สหกรณ์จังหวัดจึงได้เริ่มพูดคุยในเรื่องราวต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านแต่อย่างใด

พอช.ชี้แจง

จนเวลา 10.20 น.นายธาราศานต์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาชุมชน (พอช.) หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงได้เริ่มชี้แจงถึงเงินจำนวน 4.2 ล้านบาทที่ให้การสนับสนุนเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างวางระบบสาธารณูปโภคในหมู่บ้าน ทั้งไฟฟ้า ประปา บ่อบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำต่างๆ แต่ไม่ได้มีเอกสารใดๆ นำมาชี้แจงให้แก่ชาวบ้านได้เห็นอย่างชัดเจน และเป็นรายลักษณ์อักษร ทั้งยังมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันกับข้อโต้แย้งของชาวบ้านที่ร้องเรียน

กฟภ.แจง ไม่เก็บเงิน

โดยทางฝ่ายชาวบ้านนั้นมีหนังสือยืนยันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาดำเนินการเดินระบบขยายเขตทั้งไฟฟ้า น้ำประปา และปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยที่ไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินจากสหกรณ์หมู่บ้านบ่อบัวมั่นคงตามที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการนำเงินจากสหกรณ์ออกมาใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

รอรับฟังชี้แจง

จึงทำให้นายธาราศานต์ ต้องหยุดการชี้แจงเนื่องจากยังต้องรอเอกสารประกอบ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จากทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้ทำหนังสือประสานร้องขอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบกลับมาทั้งหมดก่อน จึงจะนัดหมายการประชุมชี้แจงปัญหาข้อร้องเรียนต่อทางสมาชิกสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัวอีกครั้ง

หนังสือเรียกประชุม

โดยทางเจ้าหน้าที่ใช้เวลาตอบข้อซักถามและมีการโต้แย้งกันในที่ประชุมอยู่เป็นเวลานานก่อนที่จะปิดการประชุมลงในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. โดยที่ยังไม่มีคำตอบใดๆ ที่ชัดเจนให้แก่ชาวบ้านผู้ร้องเรียน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา กดอ่านที่นี่