เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ชวนปลูก”ข้าวโพด”หลังทำนาพร้อมให้ทุนไร่ละ 2,000 บาท

นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การขับเคลื่อนของ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระกรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดทั่วประเทศ

โดยกำหนดพื้นที่ในเขตชลประทาน ตั้งเป้าไว้ที่ 2 ล้านไร่ เพื่อทดแทนการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศ เนื่องจากว่า ประเทศไทยมีความต้องการข้าวโพดจำนวน 8 ล้านตัน แต่ปริมาณการผลิตในประเทศมีเพียง 5 ล้านตัน จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศอีก จำนวน 3 ล้านตัน

 

โดยสหกรณ์ในพื้นที่และสมาคมอาหารสัตว์ มีการประกันราคารับซื้อที่ความชื้น 14.5% กิโลกรัมละ 8 บาท และข้าวโพดสด ที่ความชื้น  25% กิโลกรัมละ 5 – 6 บาทส่วนเกษตรกรที่ไม่มีทุน โดยรัฐบาลได้โดยอนุมัติสินเชื่อผ่าน ธ.ก.ส. อัตราดอกเบี้ย 0.01% ระยะเวลา 6 เดือน ให้เกษตรกรเป็นค่าปัจจัยการผลิตและเตรียมแปลง ไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูก การสนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65 บาทต่อไร่ เมื่อได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะได้รับเงินชดเชย ไร่ละ 1,500 บาท

ทั้งนี้ หากเกษตรกรท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษและเกษตรอำเภอทุกอำเภอได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 ต.ค.61

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่