สำงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร   พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้   พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี  ร่วมมือร่วมใจ  ประกอบกิจกรรมสาธารณะ  เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม   โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  เพื่อให้เกิดความรัก  ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ขึ้นตามแนวทางพระราโชบาย โดยเน้นการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนและพื้นที่สาธารณะ ในทุกหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2561 โดยมีส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชนจิตอาสาทุกท่าน รวมทั้งภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมตั้งปณิธานทำคุณงามความดีด้วยหัวใจเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินและในหลวงของเรา  ด้วยการร่วมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน  ถิ่นฐานที่อยู่  โดยช่วยกันค้นหาและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ตามมาตรการ “3 เก็บ 3 โรค” ได้แก่ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งสามารถป้องกันได้ถึง 3 โรค  คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย  อีกทั้งยังนับเป็นการกระทำความดี ที่เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม  และสร้างจิตสำนึกในการที่จะร่วมกันสืบสานทำความดี

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่