จังหวัดกาญจนบุรีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการจัดพิธีพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร โดยมีนายจิระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตรพร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง

จากนั้นเป็นทางส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ในจังหวัดได้ร่วมวางพวงมาลาที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จนครบทุกหน่วยงานเป็นอันเสร็จพิธี สำหรับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ นับจากที่ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เป็นต้นมา พระองค์ทรงได้ประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยตลอด 70 ปี

ทั้งทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำหริกว่า 4 พันโครงการ  นอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ได้ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนประชาชน ทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้บรรเทาลง หรือหมดสิ้นไป เพื่อให้คุณภาพชีวิต เพื่อให้ราษฎรเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทัดเทียมกันของประชาชนทั้งชาติ ซึ่งปวงชนชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต้อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่